Υπάνθιο

Υπάνθιο είναι η κορυφή του ποδίσκου που διαπλατύνεται για να στηρίξει το άνθος. Το υπάνθιο μπορεί να είναι κοίλο, επίπεδο ή και κυρτό.      

Τρόπιδα

Τα δύο κατώτερα πέταλα της στεφάνης των ψυχανθών, που ενώνονται λίγο ή πολύ μεταξύ τους σχηματίζοντας την καρίνα.      

Τρίχες

Τρίχες είναι τα εξαρτήματα της επιδερμίδας (μονοκύτταρα ή πολυκύτταρα) που έχουν μεγάλη ποικιλομορφία. Αποτελούν πολύ σημαντικό μορφολογικό γνώρισμα για την αναγνώριση των φυτικών ειδών.    

Τέπαλα

Τα εξωτερικά μέρη του άνθους που σχηματίζουν το περιγόνιο. Δεν διακρίνονται σε σέπαλα και πέταλα (που σχηματίζουν το περιάνθιο), καθώς όλα έχουν το ίδιο σχήμα και μορφή.      

Ταξιανθία

Ταξιανθία είναι το μέρος του φυτού που φέρει πολλά άνθη. Τα άνθη βγαίνουν με συγκεκριμένη διάταξη πάνω στους ανθοφόρους βλαστους.    

Σωλήνας κάλυκα

Σωλήνας κάλυκα είναι το τμήμα του κάλυκα που όταν τα σέπαλα εμφανίζονται σαν ένα ενιαίο σώμα (συμφύονται), σχηματίζουν σωλήνα. Συνήθως ο σωλήνας του κάλυκα είναι λοβωτός στην κορυφή και έχει τόσους λοβούς όσα είναι τα σέπαλα.