Ίουλος

Τι είναι ο ίουλος Είναι μια αρκετά κοινή, χαλαρή και κρεμάμενη ταξιανθία. Τα άνθη είναι αφανή, πολύ μικρά, συνήθως χωρίς σέπαλα, χωρίς πέταλα και απόδισκα. Είναι τοποθετημένα, πάρα πολλά μαζί, πάνω σε χαλαρούς και κρεμάμενους βλαστούς. Συνήθως βρίσκονται στις άκρες κλαδιών και στα φυλλοβόλα είδη συνήθως εκπτύσσονται πριν την έκπτυξη των φύλλων.      …

Θερόφυτο

Μονοετή, ποώδη φυτά που νεκρώνονται κατά τη δυσμενή περίοδο του χρόνου αφού πρώτα όμως έχουν ωριμάσει τα σπέρματά τους. Τα τελευταία βλαστάνουν μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.    

Θαμνολίβαδο

Θαμνολίβαδα χαρακτηρίζονται τα οικοσυστήματα όπου κυριαρχούν οι θάμνοι αλλά, η συγκόμωση και η πυκνότητά τους είναι αρκετά μικρή ώστε είτε να υπάρχουν αραιοί κατά άτομο θάμνοι είτε να υπάρχουν ομάδες θάμνων με πολλά διάκενα (που ονομάζονται και ομαδοπαγείς θαμνώνες). Η βλάστηση των θαμνολίβαδων αποτελείται από μεγάλη ποικιλία ειδών. Στην Ελλάδα διακρίνονται δύο κύριες μορφές, τα…

Ημικρυπτόφυτο

Διετή ή πολυετή ποώδη των οποίων οι υπέργειοι βλαστοί καταστρέφονται κατά τη διάρκεια της δυσμενούς περιόδου του χρόνου και τα ανανεωτικά τους όργανα βρίσκονται πολύ κοντά στο έδαφος.