Οικογένεια Alliaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Alliaceae περιλαμβάνει γεώφυτα με βολβό ή βολβούς που περιβάλλονται από χιτώνες. Τα φύλλα είναι απλά και συνήθως παράρριζα, ενώ μπορεί και να απουσιάζουν. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, αρρενοθήλεα, με γενικό ανθικό τύπο Π3+3Α3+3Γ(3). Η ταξιανθία είναι σκιαδόμορφη και πολλές φορές περιβάλλεται από δυο βράκτια. Ο καρπός είναι τοιχορραγή κάψα. Γνωστά είδη…

Οικογένεια Amaryllidaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Amaryllidaceae περιλαμβάνει γεώφυτα. Τα φύλλα φύονται από τον βολβό ή το ρίζωμα. Ο γενικός ανθικός τύπος της οικογένειας είναι *Π3+3Α3+3Γ(3), με ωοθήκη υποφυή. Ο καρπός είναι κάψα ή ράγα. Από τα πιο γνωστά είδη της οικογένειας, στην Ελλάδα, είναι ο νάρκισσος. Τα είδη της οικογένειας Galanthus elwesii Hook. f. Galanthus ikariae…

Οικογένεια Anacardiaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Anacardiaceae περιλαμβάνει φυλλοβόλα ή αειθαλή ξυλώδη φυτά. Τα φύλλα είναι απλά, τριμερή ή πτεροειδώς σύνθετα. Τα άνθη είναι αρρενοθήλεα ή μονογενή, πενταμερή, αν και πολλές φορές η στεφάνη λείπει. Το γυναίκειο αποτελείται από 1-3(-5) συμφυόμενα καρπόφυλλα με μια σπερμοβλάστη. Ο καρπός είναι δρύπη. Τα πιο γνωστά είδη της οικογένειας είναι η…

Οικογένεια Apiaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Apiaceae (=Umbelliferae) περιλαμβάνει κυρίως ποώδη είδη. Τα σκιαδανθή περιλαμβάνουν είδη που έχουν ταξιανθία σκιάδιο καθώς και έναν συνδυασμό από άλλα χαρακτηριστικά όπως: τα φύλλα φύονται σε γόνατα που είναι συνήθως διογκωμένα και σχηματίζουν κολεό στο βλαστό, είναι συνήθως λοβωτά ή και σύνθετα ενώ όλα τα μέρη των φυτών φέρουν ελαιοφόρους αγωγούς.…

Οικογένεια Apocynaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Apocynaceae περιλαμβάνει θαμνώδη, δενδρώδη ή αναρριχώμενα φυτά. Τα φύλλα είναι απλά, αντίθετα ή σε σπονδύλους και σπάνια εναλλασσόμενα. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, αρρενοθήλεα 5μερή με 2 ή 5 καρπόφυλλα. Ο καρπός είναι κάψα, σπανιότερα δρύπη ή ράγα. Το πιο γνωστό είδος της οικογένειας, στην Ελλάδα, είναι η πικροδάφνη. Τα είδη της…

Οικογένεια Aquifoliaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Aquifoliaceae περιλαμβάνει ξυλώδη αειθαλή φυτά. Τα φύλλα είναι απλά και δερματώδη. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, αρρενοθήλεα, 4-6μερή. Η ωοθήκη είναι επιφυής. Ο καρπός είναι δρύπη. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη η οικογένεια αντιπροσωπεύεται από το αρκουδοπούρναρο (Ilex aquifolium). Τα είδη της οικογένειας Ilex aquifolium L.   Άρθρα – Πληροφορίες Αθανασιάδης, Ν.…