Όρος Βαράσοβα (GR2310005)

Κωδικός GR2310005 Ονομασία περιοχής Natura 2000 OROS VARASOVA – ΟΡΟΣ ΒΑΡΑΣΟΒΑ Έκταση 1475.01 ha Περιοχή Αιτωλοακαρνανία Προστασία SCI Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου   Περιγραφή Η περιοχή GR2310005 βρίσκεται στη νοτιοδυτική Στερεά Ελλάδα και περιλαμβάνει το όρος Βαράσοβας, όπου κυριαρχεί η μακκία βλάστηση.     Τύποι οικοτόπων Οι τύποι οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που απαντώνται στην…

Λίμνες Βουλκάρια και Σαλτίνη (GR2310006)

Κωδικός GR2310006 Ονομασία περιοχής Natura 2000 LIMNES VOULKARIA KAI SALTINI – ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΥΛΚΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΛΤΙΝΗ Έκταση 3125.32 ha Περιοχή Αιτωλοακαρνανία Προστασία SCI Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού   Σχετίζεται με την περιοχή GR2310014   Περιγραφή Η περιοχή GR2310006 βρίσκεται νότια της Πρέβεζα, στο βορειοδυτικό τμήμα της Αιτωλοακαρνανία, όπου περιλαμβάνει τις λίμνες Βουλκάρια και Σαλτίνη. Η περιοχή…

Λίμνη Αμβρακία (GR2310007)

Κωδικός GR2310007 Ονομασία περιοχής Natura 2000 LIMNI AMVRAKIA – ΛΙΜΝΗ ΑΜΒΡΑΚΙΑ Έκταση 2229.17 ha Περιοχή Αιτωλοακαρνανία Προστασία SCI Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού   Σχετίζεται με την περιοχή GR2310016   Περιγραφή Η περιοχή GR2310007 βρίσκεται στην Αιτωλοακαρνανία και περιλαμβάνει τη Λίμνη Αμβρακία. Στην περιοχή κυριαρχεί το Vitex agnus-castus, ενώ χαρακτηριστική είναι η απουσία καλαμιώνων και υγροτοπικών…

Λίμνη Οζερός (GR2310008)

Κωδικός GR2310008 Ονομασία περιοχής Natura 2000 LIMNI OZEROS – ΛΙΜΝΗ ΟΖΕΡΟΣ Έκταση 1296.48 ha Περιοχή Αιτωλοακαρνανία Προστασία SCI Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου   Περιγραφή Η περιοχή GR2310008 βρίσκεται στη δυτική Στερεά Ελλάδα και περιλαμβάνει τη λίμνη Οζερός. Στο δυτικό τμήμα της λίμνης εμφανίζεται βραχώδης και θαμνώδης βλάστηση μαζί με φρύγανα όπου κυριαρχεί το Phlomis fruticosα.…

Λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμάχεια (GR2310009)

Κωδικός GR2310009 Ονομασία περιοχής Natura 2000 LIMNES TRICHONIDA KAI LYSIMACHEIA – ΛΙΜΝΕΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΚΑΙ ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑ Έκταση 14349.46 ha Περιοχή Αιτωλοακαρνανία Προστασία SCI Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου   Σχετίζεται με την περιοχή GR2310013   Περιγραφή Η περιοχή GR2310009 βρίσκεται στην Αιτωλοακαρνανία, κοντά στην πόλη του Αγρινίου και περιλαμβάνει τις λίμνες Λυσιμαχεία και Τριχωνίδα. Η βλάστηση που…

Όρος Αράκυνθος και Στενά Κλεισούρας (GR2310010)

Κωδικός GR2310010 Ονομασία περιοχής Natura 2000 OROS ARAKYNTHOS KAI STENA KLEISOURAS – ΟΡΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ Έκταση 13303.06 ha Περιοχή Αιτωλοακαρνανία Προστασία SCI Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου   Σχετίζεται με την περιοχή GR2310015   Περιγραφή Η περιοχή GR2310010 βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Στερεάς Ελλάδας και χαρακτηρίζεται από τα αραία δάση της Quercus ithaburensis,…

Όρος Τσερεκας (Ακαρνανικά) (GR2310011)

Κωδικός GR2310011 Ονομασία περιοχής Natura 2000 OROS TSEREKAS (AKARNANIKA) – ΟΡΟΣ ΤΣΕΡΕΚΑΣ (ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ) Έκταση 5122.30 ha Περιοχή Αιτωλοακαρνανία Προστασία SPA Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού   Περιγραφή Η περιοχή GR2310011 βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Στερεάς Ελλάδας, όπου περιλαμβάνει το όρος Τσερέκας και χαρακτηρίζεται από ανοιχτά δάση Quercus, μακκί και φρύγανα.     Τύποι οικοτόπων Η…

Λίμνη Λυσιμαχεία (GR2310013)

Κωδικός GR2310013 Ονομασία περιοχής Natura 2000 LIMNI LYSIMACHEIA – ΛΙΜΝΗ ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑ Έκταση 2273.07 ha Περιοχή Αιτωλοακαρνανία Προστασία SPA Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου   Σχετίζεται με την περιοχή GR2310009   Περιγραφή Η περιοχή GR2310013 βρίσκεται στην Αιτωλοακαρνανία, κοντά στην πόλη του Αγρινίου και περιλαμβάνει τη λίμνη Λυσιμαχεία. Η βλάστηση που κυριαρχεί στις ακτές τις λίμνης, χαρακτηρίζεται…

Λίμνη Βουλκάρια (GR2310014)

Κωδικός GR2310014 Ονομασία περιοχής Natura 2000 LIMNI VOULKARIA – ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΚΑΡΙΑ Έκταση 3269.93 ha Περιοχή Αιτωλοακαρνανία Προστασία SPA Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού   Σχετίζεται με την περιοχή GR2310006   Περιγραφή Η περιοχή GR2310014 βρίσκεται νότια της Πρέβεζα, στο βορειοδυτικό τμήμα της Αιτωλοακαρνανία, όπου περιλαμβάνει τη Λίμνη Βουλκάρια. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από γεωργικές καλλιέργειες και λιβάδια.…

Λιμνοθάλασσα Καλογριάς, Δάσος Στροφυλιάς και Έλος Λαμιας, Άραξος (GR2320001)

Κωδικός GR2320001 Ονομασία περιοχής Natura 2000 LIMNOTHALASSA KALOGRIAS, DASOS STROFYLIAS KAI ELOS LAMIAS, ARAXOS – ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ, ΔΑΣΟΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΟΣ ΛΑΜΙΑΣ, ΑΡΑΞΟΣ Έκταση 5773.71 ha Περιοχή Πελοπόννησος Προστασία SCI Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου –  Στροφυλιάς   Σχετίζεται με την περιοχή GR2320011   Περιγραφή Η περιοχή GR2320001 βρίσκεται στη βορειοδυτική Πελοπόννησο, όπου περιλαμβάνει την παραλιακή…