Οδοντωτό

Οδοντωτό ονομάζεται το εξάρτημα (π.χ. φύλλο, πέταλα) που φέρει οδόντωση στο περίγραμμα (παρυφή) ή στην επιφάνεια.   Παρυφές Φύλλων Οδοντωτές – votaniki.gr by Vasilis Triantafyllou on Sketchfab    

Νήμα

Νήμα είναι το μέρος του στήμονα που φέρει στην κορυφή του τον ανθήρα. Πολλές φορές συγχέεται με το νηματοειδές, που αναφέρεται σε σχήμα οποιουδήποτε εξαρτήματος που έχει τη μορφή κλωστής.      

Μίσχος

Που βρίσκεται Ο μίσχος είναι ο “ενδιάμεσος” μεταξύ βλαστού και φύλλου. Δομή Είναι ουσιαστικά ο φορέας της ηθμαγγειώδους δεσμίδας που, καθώς κινείται στον βλαστό, κάμπτεται και στρέφεται προς το εξωτερικό του, προκειμένου, μέσω του μίσχου, να μπει στο φύλλο και να το τροφοδοτήσει. Η ηθμαγγειώδης δεσμίδα, μέσα στον μίσχο, κινείται προς το φύλλο με την…

Μεσογονάτιο διάστημα

Το τμήμα εκείνο του βλαστού που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο διαδοχικά γόνατα, ονομάζεται μεσογονάτιο διάστημα. Σε κάποια φυτά, όπως είναι το λάχανο ή το μαρούλι, τα μεσογονάτια διαστήματα είναι εξαιρετικά μικρά ενώ σε άλλα, όπως ο νάρθηκας, τα διαστήματα αυτά είναι αρκετά μεγάλα.     Άρθρα – Πληροφορίες Καράταγλης Στ. Σ. & Κωνσταντίνου Μ.Κ. 2002.…