Οικογένεια Fumariaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Fumariaceae περιλαμβάνει ποώδη φυτά. Τα φύλλα είναι συνήθως είναι σχισμένα (διπλά ή και περισσότερες φορές λοβωτά). Τα άνθη είναι ζυγόμορφα, που σχηματίζουν πολλά μαζί βοτρυοειδή ταξιανθίες. Τα άνθη αποτελούνται από δισέπαλο κάλυκα και στεφάνη με δυο διπέταλους κύκλους. Τα πέταλα του εξωτερικού κύκλου διευρύνονται σακκοειδώς ή το ένα από αυτά διαμορφώνεται…

Οικογένεια Geraniaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Geraniaceae περιλαμβάνει συνήθως ποώδη φυτά. Τα φύλλα είναι ποικιλόμορφα, εναλλασσόμενα που πολλές φέρουν αδενώδεις τρίχες. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα (με εξαίρεση το γένος Pelargonium), αρρενοθήλεα. Ο γενικός ανθικός τύπος είναι Κ5Σ5Α5+5Γ(5). Ο καρπός είναι σύνθετος, από 5 μονόσπερμα, ραμφοειδή καρπίδια, που αποχωρίζονται, μετά την ωρίμανση του καρπού, από τον παραμένοντα μεσαίο…

Οικογένεια Grossulariaceae

Γενικά χαρακτηριστικά H οικογένεια Grossulariaceae περιλαμβάνει φυλλοβόλους ή σπάνια αειθαλείς θάμνους. Τα φύλλα είναι εναλλασσόμενα, έμμισχα και έλλοβα. Τα άνθη είναι συνήθως αρρενοθήλεα σε ταξιανθίες βότρεις. Τα σέπαλα, τα πέταλα και οι στήμονες είναι 4-5, ενώ η ωοθήκη αποτελείται από δύο καρπόφυλλα και είναι υποφυής, με πολυάριθμες σπερμοβλάστες. Ο καρπός είναι ράγα. Η οικογένεια αντιπροσωπεύεται…

Οικογένεια Hippocastanaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Hippocastanaceae περιλαμβάνει φυλλοβόλα δένδρα. Τα φύλλα είναι αντίθετα, παλαμοειδώς σύνθετα με 4-9 φυλλάρια. Τα άνθη είναι αρρενοθήλεα ή μονογενή, ελαφρώς ζυγόμορφα με 5 σέπαλα, 4 ή 5 πέταλα και 5-9 στήμονες. Το γυναίκειο αποτελείται από 3 καρπόφυλλα, η ωοθήκη είναι τρίχωρη με δυο σπερμοβλάστες σε κάθε χώρο. Ο καρπός είναι ακανθώδης…