Οικογένεια Saxifragaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Saxifragaceae περιλαμβάνει κυρίως πολυετή ποώδη φυτά, μερικές φορές παχύφυτα. Τα άνθη είναι συνήθως αρρενοθήλεα, 5μερή και ακτινόμορφα. Η ωοθήκη είναι δίχωρη, με δύο καρπόφυλλα. Ο καρπός είναι κάψα. Στην Ελλάδα η οικογένεια αντιπροσωπεύεται από 2 γένη, και μερικά από τα είδη της χρησιμοποιούνται ως καλλωπιστικά.   Τα είδη της οικογένειας Chrysosplenium…

Οικογένεια Scrophulariaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Scrophulariaceae περιλαμβάνει ποώδη φυτά. Τα φύλλα είναι εναλλασσόμενα. Τα άνθη είναι σχεδόν ακτινόμορφα έως και ζυγόμορφα, αρρενοθήλεα. Είναι 5μερή, με 4 ή 5 στήμονες, και με επιφυή ωοθήκη. Ο καρπός συνήθως είναι κάψα. Από την οικογένεια αυτή γνωστός είναι ο φλόμος. Τα είδη της οικογένειας Limosella aquatica L. Scrophularia aestivalis Griseb.…