Κωδικοί βοηθητικοί της χαρτογράφησης των τύπων οικοτόπων

1011 Χωριά και οικισμοί 1012 Χώροι εξυπηρετήσεων 1013 Δευτερεύοντες οικισμοί 1020 Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες (θεσμοθετημένες) 1021 Συγκεντρώσεις αγροτικών / μεταποιητικών μονάδων 1023 Δρόμοι εθνικοί 1024, 1025 Δρόμοι επαρχιακοί 1028 Σιδηροδρομικό δίκτυο 1029 Ζώνες λιμένων 1030 Χώροι εξόρυξης/επεξεργασίας ορυκτών, αδρανών κλπ. 1031 Χώροι απόρριψης απορριμμάτων 1032 Χώροι δόμησης 1040 Περιοχές αστικού πρασίνου 1041 Εγκαταστάσεις αθλητισμού…