Φωτοσύνθεση

Η σημασία της Η φωτοσύνθεση παράγει υψηλής ενέργειας οργανικά μόρια αξιοποιώντας ανόργανες πρώτες ύλες. Η φωτοσύνθεση δίνει την ενέργεια στο οικοσύστημα και απ’ αυτήν εξαρτώνται ενεργειακά όλοι οι ζωικοί οργανισμοί. Τα φύλλα και όλα τα πράσινα μέρη των φυτών, είναι αυτά που έχουν την ευθύνη για την παρουσία όλων σχεδόν των οργανισμών επάνω στον πλανήτη.…

Details

Βλαστός

Τι είναι Το υπέργειο, συνήθως επίμηκες και κυλινδρικό, έντονα διακλαδιζόμενο στα πολυετή φυτά, όργανό τους, ονομάζεται βλαστός. Ο βλαστός φέρει τα φύλλα, τα άνθη και τους καρπούς και αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της βιομάζας του φυτού. Έχει την ευθύνη για την μεταφορά του νερού και των ανόργανων θρεπτικών υλικών από τη ρίζα προς τα φύλλα…

Details

Ρίζα

Η ρίζα είναι το κατώτερο τμήμα του φυτικού άξονα και αναπτύσσεται συνήθως κάτω από την επιφάνεια του εδάφους παρ’ ότι υπάρχουν ρίζες που μεγαλώνουν στον αέρα. Λειτουργίες και ιδιαιτερότητες Οι ρίζες παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία στη μορφή τους κυρίως επειδή έχουν διαφορετικές λειτουργίες να εξυπηρετήσουν, εκτός από τον κυριότερο που είναι η προσρόφηση νερού από το…

Details

Αγωγός ιστός

Η λειτουργία του αγωγού ιστού Η ρίζα του φυτού διεισδύει στο έδαφος αναζητώντας νερό και ανόργανα ιόντα. Προσλαμβάνει το πλούσιο σε ανόργανα θρεπτικά υλικά νερό και εφοδιάζει με αυτό όλο το φυτό. Αυτό καθίσταται δυνατό επειδή υπάρχει ένας “δρόμος” μεταφοράς του νερού μέσω του οποίου το νερό θα φτάσει από τη ρίζα σε όλα τα…

Details

Στηρικτικός ιστός

Σκοπός στηρικτικού ιστού Ο μηχανικός ή στηρικτικός ιστός συγκροτεί, μαζί με τον αγωγό ιστό που έχει και αυτός αυξημένη μηχανική αντοχή, το μηχανικό υποστήριγμα, τον “σκελετό” των φυτών. Το είδος του μηχανικού ιστού, η ανάπτυξή του και η θέση του στο φυτικό σώμα εξαρτώνται από το είδος του φυτού (μονοετές – πολυετές ή πόα, θάμνος,…

Details

Παρεγχυματικός ιστός

Ο θεμελιώδης ιστός Είναι ένα τύπος φυτικού ιστού που πολύ εύκολα εντοπίζεται και υπάρχει σε όλα τα φυτικά όργανα, για αυτό και ονομάζεται και θεμελιώδης ιστός. Τα κύτταρα του παρεγχυματικού ιστού, σε μεγάλους αριθμούς, “γεμίζουν” το χώρο σε ένα φυτικό όργανο και παρεμβάλλονται ανάμεσα σε άλλους περισσότερο εξειδικευμένους τύπους ιστών. Έτσι εξηγείται γιατί ο ιστός…

Details

Tα φυτά, στις δύσκολες συνθήκες, αντιστέκονται

Η «ασπιρίνη» των φυτών Ένα από τα πιο δημοφιλή φάρμακα των ανθρώπων, η ασπιρίνη, φαίνεται πως “αρέσει” και στα φυτά, καθώς όταν “στρεσαριστούν” από παράγοντες όπως η ξηρασία ή οι ακραίες θερμοκρασίες, εκκρίνουν στην ατμόσφαιρα μια χημική ουσία σαν την ασπιρίνη. Η χημική αυτή ουσία, το σαλικυλικό μεθύλιο, πιθανώς βοηθά τα φυτά να αντισταθούν στη…

Details

Όταν οι σπόροι (σπέρματα) φυτρώνουν πάνω στους καρπούς, πριν ακόμα πέσουν στο έδαφος και προκαλούν φοβία

Το φαινόμενο Σε μερικά είδη, είναι συνηθισμένο ή αποτελεί και χαρακτηριστικό τους γνώρισμα, να φυτρώνουν οι σπόροι (τα σπέρματα) πριν ακόμα οι καρποί πέσουν στο έδαφος. Ένα από τα πιο κοινά είδη που έχουν αυτό το γνώρισμα αυτό είναι το κοινό αγρωστώδες Poa bulbosa. Μερικές φορές όμως και σε άλλα είδη τα σπέρματα φυτρώνουν στον…

Details

Κάποια δέντρα δεν αγγίζουν ποτέ τα άλλα

Το φαινόμενο Το φαινόμενο στο οποίο διάφορα είδη δέντρων αποφεύγουν να διασταυρώνουν τις κόμες τους ονομάζεται “crown shyness” ή “canopy disengagement”. Ενώ υπό φυσιολογικές συνθήκες μέσα στο δάσος ο ανώροφος είναι γεμάτος με φύλλα και κλαδιά, δηλαδή οι κόμες των δέντρων αναμειγνύονται σε ένα ενιαίο θόλο, στη συγκεκριμένη περίπτωση  διασπάται σε ρωγμές σαν να “σπάει”…

Details

Αλμπινισμός στα φυτά

Ο αλμπινισμός O αλμπινισμός (αλφισμός, λευκοπάθεια ή λευκίτης) είναι γνωστός συνήθως στα ζώα και στον άνθρωπο, όταν αυτά δεν έχουν τον κανονικό χρωματισμό τους, αλλά είναι πιο ανοιχτόχρωμα ή λευκά. Ο αλφισμός προκαλείται από την έλλειψη χρωστικής και οφείλεται σε βλάβες γονιδίων, και τα άτομα αυτά έχουν πολύ ευαίσθητο δέρμα.     Ο αλμπινισμός στα…

Details