Νέα έρευνα: υπάρχουν είδη στα οποία τα δένδρα αλλάζουν γένος από έτος σε έτος

Κείμενο: Βαρβάρα Καλή, Απόφοιτη Τμήματος Δασολογίας & Δ.Φ.Π. Καρπενησίου   Έρευνα Τα περισσότερα ανθοφόρα φυτά έχουν άνθη αρρενοθήλεα ή ερμαφρόδιτα (έχουν και τα δυο γένη). Υπάρχουν όμως είδη που έχουν μονογενή άνθη (άνθη αρσενικά ή άνθη θηλυκά). Τα μονογενή άνθη μπορούν να φύονται πάνω στο ίδιο δένδρο (μόνοικα είδη) ή μπορεί να φύονται σε διαφορετικά…