Σπόνδυλος

Σπόνδυλοι είναι τα σημεία του βλαστού όπου συνήθως φύονται τα φύλλα (και πολλές φορές τα άνθη) και είναι συνήθως ελαφρώς διογκωμένα (όπως και τα γόνατα).    

Οικοσύστημα

Οικοσύστημα είναι ένα δυναμικό σύμπλεγμα κοινοτήτων φυτών, ζώων και μικροοργανισμών και του αβιοτικού περιβάλλοντος τα οποία αλληλεπιδρούν δημιουργώντας μια ενιαία και λειτουργική μονάδα.    

Βιοποικιλότητα

Βιοποικιλότητα είναι η ποικιλομορφία που υπάρχει μεταξύ των ζώντων οργανισμών, αλλά και των οικοσυστημάτων (χερσαίων, θαλάσσιων, υγροτοπικών κλπ.) των οποίων αποτελούν μέρος. Ο συγκεκριμένος όρος περιλαμβάνει την ποικιλότητα που υπάρχει μεταξύ ενός είδους (ενδοειδική), μεταξύ ειδών (δια-ειδική) και μεταξύ οικοσυστημάτων.    

Πτεροειδώς λοβωτό

Πτεροειδώς λοβωτό (ή πτεροσχιδές) είναι το εξάρτημα (π.χ. φύλλο, άνθος) που είναι διαιρεμένο (λοβωτά) πτεροειδώς με λοβούς και κόλπους, οι οποίοι φτάνουν περίπου μέχρι την μέση της απόστασης της περιφέρειας μέχρι το κεντρικό νεύρο ή και περισσότερο, χωρίς όμως να φτάνουν στο κεντρικό νεύρο. Οι λοβοί είναι διατεταγμένοι έτσι, όπως τα φτερά.    

Κυματοειδής παρυφές

Κυματοειδές είναι οι παρυφές ενός εξαρτήματος όταν είναι λείες, αλλά δεν είναι επίπεδες και φαίνεται σαν να σχηματίζουν ελαφρείς κόλπους και λοβούς.   Παρυφές Φύλλων Κυματοειδείς – votaniki.gr by Vasilis Triantafyllou on Sketchfab