Οικογένεια Lamiaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Lamiaceae (=Labiatae) περιλαμβάνει ημιθαμνώδη, φρυγανώδη και ποώδη είδη. Ο βλαστός των ειδών της οικογένειας έχει τετραγωνική διατομή και φέρει ελαιοφόρους αγωγούς. Τα φύλλα έχουν αντίθετη διάταξη, ενώ τα άνθη είναι ισχυρά ζυγόμορφα (χειλανθή). Αποτελούνται από 5 ενωμένα σέπαλα, 5 πέταλα, που συνήθως τα 2 σχηματίζουν το πάνω χείλος και τα 3…