Χλωρέγχυμα

Ο ιστός Το φωτοσυνθετικό παρέγχυμα είναι ο πιο συνήθης τύπος ιστού στα υπέργεια όργανα των φυτών και ειδικά σε αυτά με πρωτογενή δομή. Ο νεαρός βλαστός, τα φύλλα με εξαίρεση ελάχιστες διαφοροποιήσεις τους, τμήματα του άνθους και ο νεαρός καρπός περιέχουν άφθονο φωτοσυνθετικό παρέγχυμα, που διακρίνεται μακροσκοπικά, καθώς δίνει το πράσινο χρώμα. Εντοπίζεται συνήθως λίγο…

Αερέγχυμα

Λειτουργία Το αερέγχυμα είναι μια διαφοροποίηση του παρεγχυματικού ιστού που έχει εξειδικευμένο ρόλο, την αποθήκευση αέρα είτε για την παροχή οξυγόνου είτε για τη στήριξη στην επιφάνεια του νερού στα υδρόβια φυτά.     Δομή Τα κύτταρα στο αερέγχυμα συνδέονται με τέτοιο τρόπο που δίνει τη δυνατότητα σχηματισμού μεγάλων μεσοκυττάριων χώρων. Τις περισσότερες φορές έχουν…

Αποταμιευτικό παρέγχυμα

Λειτουργία Στο αποταμιευτικό παρέγχυμα τα κύτταρα εξυπηρετούν στην αποταμίευση υλικών. Είναι κοινό σε αποταμιευτικά όργανα, όπως π.χ. σε κονδύλους ή βολβούς, σε περιοχές του βλαστού αλλά και σε σπέρματα. Η αποταμίευση Η αποταμίευση, στα κύτταρα του παρεγχύματος αυτού, μπορεί να γίνεται με δύο τρόπους. Ο συνηθέστερος είναι να προωθούνται τα αποταμιεύματα μέσα στο αποταμιευτικό κύτταρο.…

Υδατέγχυμα

Λειτουργία Είναι μια μορφή παρεγχύματος τα κύτταρα του οποίου συγκρατούν μεγάλη ποσότητα νερού. Για να το επιτύχουν αυτό συγκεντρώνουν συνήθως μεγάλες ποσότητες βλέννας (μουκοπρωτεϊνών). Η βλέννα αυτή μπορεί να παραμένει μέσα στο χυμοτόπιο ή να εκκρίνεται στον μεταξύ τοιχώματος και εφυμενίδας διαμορφούμενο χώρο. Χαρακτηριστικό είναι το υδατέγχυμα σε όλα σχεδόν τα κακτοειδή (ζουν σε ξηρές…

Μεταφορικό παρέγχυμα

Λειτουργία Τα κύτταρα του μεταφορικού παρεγχύματος μεταφέρουν υλικά σε μικρές αποστάσεις μέσα στο φυτικό σώμα. Δομή Τα διαφοροποιημένα αυτά παρεγχυματικά κύτταρα ονομάζονται μεταγωγά ή μεταφορικά και έχουν ιδιαίτερη κατασκευή. Το κυτταρικό τους τοίχωμα έχει ακανόνιστη πάχυνση ώστε να δημιουργούνται προεκβολές μέσα στο κύτταρο. Πολλά μιτοχόνδρια εξασφαλίζουν την ενέργεια για τον μεταφορικό ρόλο. Χαρακτηριστική είναι η…

Θαλάσσια περιοχή Διαποντίων νήσων (GR2230010)

Κωδικός GR2230010 Ονομασία περιοχής Natura 2000 THALASSIA PERIOCHI DIAPONTION NHSON – ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Έκταση 15327.27 ha Περιοχή Ιόνια νησιά Προστασία SCI Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Καλαμά και Αχέροντα   Σχετίζεται με την περιοχή GR2230008   Περιγραφή Η περιοχή GR2230010 βρίσκεται στο βορειοδυτικότερο τμήμα της Ελλάδας, στο βορειοανατολικό Ιόνιο. Περιλαμβάνει κυρίως θαλάσσια περιοχή…

Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιονής-Αβλίμων) και Αλυκές Λευκάδες (GR2240001)

Κωδικός GR2240001 Ονομασία περιοχής Natura 2000 LIMNOTHALASSES STENON LEFKADAS (PALIONIS – AVLIMON) KAI ALYKES LEFKADAS – ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΣΤΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΑΛΙΟΝΗΣ – ΑΒΛΙΜΩΝ) ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Έκταση 2120.68 ha Περιοχή Ιόνια νησιά Προστασία SCI – SPA Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού   Περιγραφή Η περιοχή GR2240001 βρίσκεται βρίσκεται μεταξύ της Λευκάδας και των περιοχών του Αμβρακικού κόλπου…

Περιοχή Χορτάτων (Λευκάδα) (GR2240002)

Κωδικός GR2240002 Ονομασία περιοχής Natura 2000 PERIOCHI CHORTATON (LEFKADA) – ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΟΡΤΑΤΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) Έκταση 1249.29 ha Περιοχή Ιόνια νησιά Προστασία SCI Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού   Περιγραφή Η περιοχή GR2240002 βρίσκεται στη Λευκάδα, περιλαμβάνει τις κορυφές του νησιού (Ελάτη) και η βλάστηση χαρακτηρίζεται από φρύγανα και υποβαθμισμένα μακκί.     Τύποι οικοτόπων Οι τύποι οικοτόπων…

Όρος Παναιτωλικό (GR2310004)

Κωδικός GR2310004 Ονομασία περιοχής Natura 2000 OROS PANAITOLIKO – ΟΡΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟ Έκταση 19114.68 ha Περιοχή Αιτωλοακαρνανία-Ευρυτανία Προστασία SCI Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου   Περιγραφή Η περιοχή GR2310004 βρίσκεται στη Στερεά Ελλάδα και περιλαμβάνει το Παναιτωλικό όρος. Στα χαμηλότερα υψόμετρα απαντώνται φρύγανα, αλλά κυρίως μακκί με Quercus ilex, Q. coccifera και Juniperus oxycedrus, ενώ εμφανίζονται και…

Δέλτα Αχελώου, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού, εκβολές Ευήνου, Νήσοι Εχινάδες, Νήσος Πεταλάς (GR2310001)

Κωδικός GR2310001 Ονομασία περιοχής Natura 2000 DELTA ACHELOOU, LIMNOTHALASSA MESOLONGIOU – AITOLIKOU, EKVOLES EVINOU, NISOI ECHINADES, NISOS PETALAS – ΔΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΗΝΟΥ, ΝΗΣΟΙ ΕΧΙΝΑΔΕΣ, ΝΗΣΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ Έκταση 5372.95 ha Περιοχή Αιτωλοακαρνανία Προστασία SCI Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου   Σχετίζεται με την περιοχή GR2310015   Περιγραφή Η περιοχή GR2310001 βρίσκεται στο…