Οικογένεια Cornaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Cornaceae περιλαμβάνει ξυλώδη φυτά. Τα φύλλα είναι αντίθετα. Τα άνθη είναι αρρενοθήλεα με γενικό ανθικό τύπο Κ4Σ4Α4Γ(2) με υποφυή ωοθήκη. Ο καρπός είναι δρύπη. Στην Ελλάδα το πιο γνωστό είδος της οικογένειας είναι η κρανιά (Cornus mas). Τα είδη της οικογένειας Cornus mas L. Cornus sanguinea L. Cornus sanguinea subsp. australis…

Οικογένεια Crassulaceae

Γενικά χαρακτηριστικά H οικογένεια Crassulaceae περιλαμβάνει συνήθως ποώδη φυτά, με παχιά και σαρκώδη φύλλα, που αποταμιεύουν νερό σε ευμενείς συνθήκες υγρασίας, για να το χρησιμοποιήσουν σε περίπτωση ξηρασίας. Τα άνθη είναι αρρενοθήλεα σε κυματοειδείς ταξιανθίες, ακτινόμορφα, συνήθως 5μερή, σπάνια 6-πολυμερή. Τα πέταλα είναι συνήθως ελεύθερα, σπάνια συμφυόμενα με στήμονες ισάριθμους ή διπλάσιους των πετάλων. Η…

Οικογένεια Cyperaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Cyperaceae περιλαμβάνει ποώδη αγροστιδόμορφα φυτά συνήθως με τριγωνικό βλαστό και εσωτερικά όχι κοίλο. Τα φύλλα είναι σε τρίσειρη διάταξη, εναλλασσόμενα, γραμμοειδή και με κολεό. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, αρρενοθήλεα, με περιγόνιο μικρό, συνήθως από 6 σμήριγγες και σπάνια από 6 φυλλάρια ή από εριωδής τρίχες. Οι στήμονες είναι συνήθως 3 και…