Οικογένεια Myrtaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Myrtaceae περιλαμβάνει αειθαλή δέντρα ή θάμνους υποτροπικών περιοχών. Τα φύλλα είναι δερματώδη, αρωματικά γιατί έχουν λυσιγενείς  εκκριματοφόρες  κοιλότητες, που είναι γεμάτες με αιθέρια έλαια. Είναι συνήθως απλά και εναλλασσόμενα. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα με πολυάριθμους στήμονες που μερικές φορές συμφύονται  σε δέσμες. Η ωοθήκη είναι υποφυής, σχηματίζεται από 2 ή περισσότερα…