Οικογένεια Hypericaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Hypericaceae περιλαμβάνει κυρίως φρυγανώδη και λιγότερο ποώδη είδη, που φέρουν σχιζογενείς εκκριματοφόρες κοιλότητες. Τα φύλλα είναι αντίθετα και φύονται συνήθως σε σπονδύλους, συνήθως με διαφανείς αδένες ή μελανά στίγματα. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, αρρενοθήλεα, 5μερή με συνήθως κίτρινα πέταλα. Οι στήμονες είναι πολυάριθμοι σε 2-5 δέσμες και τα καρπόφυλλα είναι 3-5.…

Οικογένεια Iridaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Iridaceae περιλαμβάνει ποώδη γεώφυτα. Τα φύλλα είναι συνήθως σπαθόμορφα, γραμμοειδή, δίσειρα. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα ή ζυγόμορφα, αρρενοθήλεα, με περιγόνιο από 6 τέπαλα σε δυο κύκλους. Οι στήμονες είναι συνήθως 3 και η ωοθήκη είναι υποφυής με 3 καρπόφυλλα. Ο γενικός ανθικός τύπος είναι Π3+3Α3+0Γ(3). Ο καρπός είναι κάψα. Γνωστά είδη…

Οικογένεια Juglandaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Juglandaceae περιλαμβάνει κυρίως δενδρώδη είδη. Τα φύλλα είναι εναλλασσόμενα, πτεροειδώς σύνθετα και περιττόληκτα. Τα άνθη είναι αφανή, μονογενή και ανεμογαμή. Τα αρσενικά είναι σε ταξιανθίες ίουλους, ενώ τα θηλυκά είναι μοναχικά ή ανά 2-3 μαζί στην κορυφή νεαρών κλαδίσκων. Η ωοθήκη είναι υποφυής, από 2 καρπόφυλλα με μια ορθότροπη σπερμοβλάστη. Ο…

Οικογένεια Juncaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Juncaceae περιλαμβάνει ποώδη αγροστιδόμορφα φυτά. Τα φύλλα είναι σε τρίσειρη διάταξη, εναλλασσόμενα, γραμμοειδή ή κυλινδρικά όπως οι βλαστοί. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, αρρενοθήλεα, συνήθως 5κυκλικά, με περιγόνιο μικρό, συνήθως από 6 περιάνθια καστανά φύλλα. Οι στήμονες είναι συνήθως 6(3) και η ωοθήκη είναι επιφυής με 3 καρπόφυλλα. Ο γενικός ανθικός τύπος…