Οικογένεια Oleaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Oleaceae περιλαμβάνει ξυλώδη φυτά. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, αρρενοθήλεα. Ο γενικός ανθικός τύπος είναι Κ4Σ(4)Α2Γ(2). Ο καρπός είναι ποικιλόμορφος. Γνωστά είδη της οικογένειας αυτής, στην Ελλάδα, είναι η ελιά, το γιασεμί και ο φράξος. Τα είδη της οικογένειας Fraxinus angustifolia Vahl Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa (Willd.) Franco & Rocha Afonso Fraxinus…

Οικογένεια Onagraceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Onagraceae περιλαμβάνει κυρίως ποώδη φυτά. Τα φύλλα είναι απλά εναλλασσόμενα ή αντίθετα. Τα άνθη είναι αρρενοθήλεα, ακτινόμορφα ή ζυγόμορφα. Συνήθως είναι τετραμερή και οι στήμονες είναι διπλάσιοι των πετάλων. Η ωοθήκη είναι υποφυής με ισχυρά προς τα επάνω επιμηκυσμένο υπάνθιο από την κορυφή του οποίου βρίσκονται ο κάλυκας, η στεφάνη και…

Οικογένεια Orchidaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Orchidaceae περιλαμβάνει συνήθως επίφυτα ή γεώφυτα. Τα φύλλα είναι συνήθως παράρριζα ή περίβλαστα, με διάφορα σχήματα. Τα άνθη είναι ζυγόμορφα, αρρενοθήλεα. Περιστρέφονται κατά 180ο με περιστροφή του ποδίσκου ή της ωοθήκης. Το περιγόνιο είναι σε δυο κύκλους με το μεσαίο και ανώτερο τέπαλο να σχηματίζει συνήθως ένα χείλος. Οι γόνιμοι στήμονες…

Οικογένεια Oxalidaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Oxalidaceae περιλαμβάνει συνήθως ποώδη φυτά. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, με γενικό ανθικό τύπο Κ5Σ5Α5+5Γ(5). Ο καρπός είναι κάψα. Το πιο γνωστό είδος της οικογένειας είναι η ξινήθρα (Oxalis acetosella). Τα είδη της οικογένειας Oxalis acetosella L. Oxalis articulata Savigny Oxalis corniculata L. Oxalis debilis Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth Oxalis…