Χιτώνας

Ένα από τα δυο λεπυρίδια που περιβάλλουν το άνθος των αγρωστωδών. Πολλές φορές φέρουν στην κορυφή τους μια αιχμηρή προεξοχή (άγανο).    

Χείλος

Χείλος είναι το διαφοροποιημένο πέταλο (ή σέπαλο) ή τέπαλο, που μοιάζει με χείλος, σε οικογένειες με ζυγόμορφα άνθη, όπως στα ψυχανθή, τα ορχεοειδή κλπ.    

Χέδρωπας

Απλός, ξηρός διαρρηκτός καρπός που σχηματίζεται από ένα καρπόφυλλο και κατά την ωρίμανσή του συνήθως διαρρηγνύεται κατά μήκος και των δύο πλευρών του. Είναι χαρακτηριστικός καρπός για την οικογένεια των ψυχανθών.      

Χαμαίφυτο

Ξυλώδη ή πολυετή ποώδη φυτά που τα ανανεωτικά τους όργανα (οφθαλμοί) βρίσκονται πάνω από την επιφάνεια του εδάφους και σε ύψος μέχρι 25-30 cm.    

Φυλλοβόλα

Φυλλοβόλα αποκαλούνται τα ξυλώδη πολυετή φυτά που ρίχνουν όλο το φύλλωμά τους κατά τη διάρκεια της δυσμενούς περιόδου του έτους, δηλαδή του χειμώνα ή κατά την περίοδο της ξηρασίας.    

Φύλλο

Το φύλλο είναι θεμελιώδες φυτικό όργανο που αναπτύσσεται στα γόνατα των υπέργειων βλαστών και αποτελείται από το μίσχο και το έλασμα. Εξυπηρετεί τις διαδικασίες της φωτοσύνθεσης, της αναπνοής και της διαπνοής. Πολλές φορές τα φύλλα μπορεί να έχουν εκφυλιστεί ή διαφοροποιηθεί (όπως πχ. τα αγκάθια των κάκτων).