Επιφυτικό

Φυτικό είδος που φύεται πάνω σε άλλα φυτικά ειδή. Μπορεί να είναι ημιπαρασιτικό (πχ. που μπορεί να μπορεί να φωτοσυνθέσει, αλλά να απορροφά άλλες ουσίες από το φυτό-ξενιστή) ή να είναι παρασιτικό (δηλαδή να παίρνει όλες τις ουσίες από το φυτό-ξενιστή, χωρίς να κάνει φωτοσύνθεση).    

Επικάλυκας

Επικάλυκας (ή επικαλύκιο) είναι ο πρόσθετος καλυκοειδής σπόνδυλος ανθικών μερών ακριβώς κάτω από τον κάλυκα (δηλαδή από τα σέπαλα). Οι επιμέρους λοβοί μοιάζουν με τα σέπαλα και καλούνται επισέπαλα.    

Επιδερμίδα

Η επιδερμίδα είναι ένας ιστός εξαιρετικής σημασίας που καλύπτει το πρωτογενές φυτικό σώμα. Αποτελεί το όριο μεταξύ του φυτού και του περιβάλλοντος.   Τα κύτταρα της επιδερμίδας Η επιδερμίδα από διαφορετικά είδη κυττάρων. Τα τυπικά επιδερμικά κύτταρα μπορεί να έχουν ποικιλία μεγεθών και σχημάτων ανάλογα με το είδος του φυτού αλλά και με το φυτικό…

Χωροκατακτητικό

Χωροκατακτητικά είναι τα φυτικά είδη με προέλευση από άλλες περιοχές (κυρίως άλλες ηπείρους), που έφτασαν σε μια άλλη περιοχή από την ανθρώπινη δραστηριότητα (π.χ. ως καλλωπιστικά), και πλέον έχουν προσαρμοστεί, αναπτύσονται και αναπαράγονται κανονικά χωρίς την ανθρώπινη επέμβαση.    

Επιγενές

Επιγενή είναι τα φυτικά είδη με προέλευση από άλλες περιοχές (κυρίως άλλες ηπείρους), που έφτασαν σε μια άλλη περιοχή από την ανθρώπινη δραστηριότητα (π.χ. ως καλλωπιστικά), και πλέον έχουν προσαρμοστεί, αναπτύσονται και αναπαράγονται κανονικά χωρίς την ανθρώπινη επέμβαση.    

Εντομογαμή

Φυτά στα οποία η επικονίαση γίνεται με έντομα. Η προσέλκυση των εντόμων από τα άνθη γίνεται με διάφορους τρόπους: με νέκταρ που παράγεται από νεκτάρια, έντονος και ζωηρός χρωματιστός των πετάλων (της στεφάνης), προσομοίωση των ανθέων με το σχήμα ή/και την οσμή των θηλυκών εντόμων κ.ά.      

Ενσίρωση

Είναι η μέθοδος διατήρησης χλωρών ζωοτροφών (χλωρής μάζας), που μόλις έχει αρχίσει να μαραίνεται, σε αναερόβιες συνθήκες μέσα σε ειδικές κατασκευές ή χώρους που λέγονται σιροί. Το προϊόν της ενσίρωσης ονομάζεται ενσίρωμα και χαρακτηρίζεται από μεγάλη περιεκτικότητα σε υγρασία και οργανικά οξέα – κυρίως γαλακτικό οξύ και διατίθεται στα ζώα ως χονδροειδής τροφή. Η χλωρή…