Ευρασιατικό είδος

Χαρακτηρίζονται οι ταξινομικές μονάδες (κυρίως είδη) που το κέντρο βάρους της γεωγραφικής τους εξάπλωσης βρίσκεται στη ζώνη των εύκρατων δασών της Ευρασίας (φυλλοβόλων δασών οξιάς ή και δρυός και άλλων πλατύφυλλων (και λιγότερων κωνοφόρων) στην Κ. Ευρώπη, αλλά και στην Α. Ασία, Κ. Ρωσία και στην ΒΑ Αμερική).      

Επιφυτικό

Φυτικό είδος που φύεται πάνω σε άλλα φυτικά ειδή. Μπορεί να είναι ημιπαρασιτικό (πχ. που μπορεί να μπορεί να φωτοσυνθέσει, αλλά να απορροφά άλλες ουσίες από το φυτό-ξενιστή) ή να είναι παρασιτικό (δηλαδή να παίρνει όλες τις ουσίες από το φυτό-ξενιστή, χωρίς να κάνει φωτοσύνθεση).    

Επικάλυκας

Επικάλυκας (ή επικαλύκιο) είναι ο πρόσθετος καλυκοειδής σπόνδυλος ανθικών μερών ακριβώς κάτω από τον κάλυκα (δηλαδή από τα σέπαλα). Οι επιμέρους λοβοί μοιάζουν με τα σέπαλα και καλούνται επισέπαλα.    

Επιδερμίδα

Η επιδερμίδα είναι ένας ιστός εξαιρετικής σημασίας που καλύπτει το πρωτογενές φυτικό σώμα. Αποτελεί το όριο μεταξύ του φυτού και του περιβάλλοντος.   Τα κύτταρα της επιδερμίδας Η επιδερμίδα από διαφορετικά είδη κυττάρων. Τα τυπικά επιδερμικά κύτταρα μπορεί να έχουν ποικιλία μεγεθών και σχημάτων ανάλογα με το είδος του φυτού αλλά και με το φυτικό…

Χωροκατακτητικό

Χωροκατακτητικά είναι τα φυτικά είδη με προέλευση από άλλες περιοχές (κυρίως άλλες ηπείρους), που έφτασαν σε μια άλλη περιοχή από την ανθρώπινη δραστηριότητα (π.χ. ως καλλωπιστικά), και πλέον έχουν προσαρμοστεί, αναπτύσονται και αναπαράγονται κανονικά χωρίς την ανθρώπινη επέμβαση.    

Επιγενές

Επιγενή είναι τα φυτικά είδη με προέλευση από άλλες περιοχές (κυρίως άλλες ηπείρους), που έφτασαν σε μια άλλη περιοχή από την ανθρώπινη δραστηριότητα (π.χ. ως καλλωπιστικά), και πλέον έχουν προσαρμοστεί, αναπτύσονται και αναπαράγονται κανονικά χωρίς την ανθρώπινη επέμβαση.    

Εντομογαμή

Φυτά στα οποία η επικονίαση γίνεται με έντομα. Η προσέλκυση των εντόμων από τα άνθη γίνεται με διάφορους τρόπους: με νέκταρ που παράγεται από νεκτάρια, έντονος και ζωηρός χρωματιστός των πετάλων (της στεφάνης), προσομοίωση των ανθέων με το σχήμα ή/και την οσμή των θηλυκών εντόμων κ.ά.