Μασχάλη

Μασχάλη είναι η γωνία που σχηματίζει ένα οποιοδήποτε εξάρτημα (π.χ. το φύλλο) με τον κεντρικό άξονα στον οποίο στηρίζεται και από τον οποίο φύεται (π.χ. τον βλαστό).    

Λογχοειδές

Το εξάρτημα (π.χ. φύλλο, πέταλο) που έχει το σχήμα λόγχης, δηλαδή μήκος μεγαλύτερο από το πλάτος και μέγιστο πλάτος κάτω από το μέσο.    

Λέπυρα

Τα λέπυρα είναι βράκτια φύλλων στη βάση κάθε άνθους ή σταχυδίου στην ταξιανθία των αγρωστωδών (της οικογένειας Gramineae).      

Λεπίδια

Λεπίδια είναι τα βράκτια (φύλλα) στη βάση κάθε ανθίδιου των αγρωστωδών (οικογένεια Gramineae). Είναι ζεύγος βρακτίων και συνήθως δεν έχουν την ίδια μορφή, διευκολύνοντας την αναγνώριση γενών και ειδών της οικογένειας.