Οικογένεια Ulmaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Ulmaceae περιλαμβάνει δενδρώδη φυτά με φύλλα εναλλασσόμενα και απλά. Τα άνθη είναι αρρενοθήλεα ή σπάνια μονογενή, μοναχικά ή σε δέσμες. Το περιάνθιο είναι χωνοειδές ή κωδωνοειδές. Η ωοθήκη είναι επιφυής, από δύο καρπόφυλλα με 1 ή 2 ανάτροπες σπερμοβλάστες. Ο καρπός είναι κάρυο που φέρει πτερύγιο ή δρύπη. Στην Ελλάδα η…

Οικογένεια Urticaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Urticaceae περιλαμβάνει συνήθως ποώδη και ανεμογαμή φυτά. Τα φύλλα είναι αντίθετα ή εναλλασσόμενα. Τα άνθη είναι συνήθως μονογενή και αφανή. Η ωοθήκη αποτελείται από ένα καρπόφυλλο και μια ορθότροπη σπερμοβλάστη. Ο καρπός είναι κάρυο ή δρύπη. Στην Ελλάδα η οικογένεια αντιπροσωπεύεται από δυο γένη, με πιο γνωστά είδη την τσουκνίδα και…