Οικογένεια Athyriaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Athyriaceae αντιπροσωπεύεται από το γένος Athyrium. Περιλαμβάνει φτέρες με διακλαδισμένο ρίζωμα που καλύπτεται από πλατιά λογχοειδή λέπια. Τα φύλλα συνήθως διπλά πτεροειδώς σύνθετα.   Τα είδη της οικογένειας Athyrium filix-femina (L.) Roth   Άρθρα – Πληροφορίες Dimopoulos P., Raus T., Bergmeier E., Constantinidis T., Iatrou G., Kokkini S., Strid A. &…