Υπομεσογειακά δάση μαύρης πεύκης (κωδ. 9530*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9530* Ονομασία Υπομεσογειακά δάση μαύρης πεύκης – (Sub-)Mediterranean pine forests with endemic black pines Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή O τύπος οικοτόπου περιλαμβάνει τα δάση της μαύρης πεύκης (Pinus nigra). Οικολογικές συνθήκες Τα δάση μαύρης πεύκης απαντώνται σε περιοχές όπου το υπόστρωμα στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι υπερβασικό οφιολιθικό…

Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου (κωδ. 9540+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9540 Ονομασία Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου – Mediterranean pine forests with endemic Mesogean pines Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9540 περιλαμβάνει τους δασικούς σχηματισμούς των θερμόφιλων πεύκων της Μεσογειακής περιοχής, των ειδών Pinus pinea (κουκουναριά), Pinus halepensis (χαλέπιος πεύκη) και Pinus brutia (τραχεία…

Ενδημικά δάση με αρκεύθους (Juniperus spp.) (κωδ. 9560*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9560* Ονομασία Ενδημικά δάση της Μεσογείου με άρκευθους (Juniperus spp.) – Endemic forests with Juniperus spp. Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9560 περιλαμβάνει δασικούς σχηματισμούς στους οποίους κυριαρχούν διάφορα είδη Juniperus (J. excelsa, J. foetidissima και J. drupacea). Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 9560 περιλαμβάνει αραιά…

Δάση ίταμου (κωδ. 9580*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9580* Ονομασία Δάση ιτάμου (Taxus baccata) – Mediterranean Taxus baccata woods Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9580 περιλαμβάνει τα δάση ίταμου (Taxus baccata) που συνήθως έχουν πολύ περιορισμένη εμφάνιση. Οικολογικές συνθήκες Τα δάση ίταμου απαντώνται σε υπερθαλάσσιο ύψος 1200-1300 μ., σε Β, ΒΔ και ΝΔ εκθέσεις,…

Δάση ελληνικής ελάτης (Abies cephalonica) (κωδ. 951Β-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 951Β Ονομασία Δάση ελληνικής ελάτης (Abies cephalonica) Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 951Β περιλαμβάνει τα αμιγή ή μεικτά δάση του ενδημικού είδους Abies cephalonica της νότιας Πίνδου, του Παρνασσού, της Κεφαλληνίας και της Πελοποννήσου, εκτός της ζώνης εξάπλωσης της οξιάς (Fagus sylvatica). O συγκριμένος…

Ορομεσογειακά δάση πεύκης, μεγάλων υψομέτρων (Pinus heldreichii ή Pinus peuce) (κωδ. 95Α0+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 95A0 Ονομασία Ορομεσογειακά δάση πεύκης, μεγάλων υψομέτρων (Pinus heldreichii ή Pinus peuce) – High oro-Mediterranean pine forests Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 95A0 περιλαμβάνει τα δάση των ενδημικών ψυχρόβιων κωνοφόρων, στα Βαλκάνια και στη νότια Ιταλία, Pinus heldreichii (ρόμπολο ή λευκόδερμη πεύκη) και Pinus peuce (πενταβέλονη ή βαλκανική πεύκη).…

Κοίτη ποταμών χωρίς βλάστηση (κωδ. 9620-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9620 Ονομασία Κοίτη ποταμών χωρίς βλάστηση Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου περιλαμβάνει τις κοίτες μεγάλων ποταμών ή ακόμα και μικρών ποταμών ή χειμαρρών που δεν έχουν καθόλου βλάστηση.     Κείμενο Αθανάσιος Πανογεώργος, Δασοπόνος    

Οικογένεια Aspleniaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Aspleniaceae περιλαμβάνει φτέρες με ρίζωμα που φέρει λέπια. Τα φύλλα είναι ακέραια ή διαιρούνται. Οι σοροί αναπτύσονται στη μια ή και στις δυο πλευρές των γόνιμων νεύρων. Στην Ελλάδα η οικογένεια αντιπροσωπεύεται από το γένος Asplenium, που περιλαμβάνει 16 είδη.   Τα είδη της οικογένειας Asplenium adiantum-nigrum L. Asplenium aegaeum Lovis, Reichst.…

Οικογένεια Athyriaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Athyriaceae αντιπροσωπεύεται από το γένος Athyrium. Περιλαμβάνει φτέρες με διακλαδισμένο ρίζωμα που καλύπτεται από πλατιά λογχοειδή λέπια. Τα φύλλα συνήθως διπλά πτεροειδώς σύνθετα.   Τα είδη της οικογένειας Athyrium filix-femina (L.) Roth   Άρθρα – Πληροφορίες Dimopoulos P., Raus T., Bergmeier E., Constantinidis T., Iatrou G., Kokkini S., Strid A. &…