Σχέδιο δράσης για δάση αρκεύθου

Το σχέδιο δράσης για τα δάση αρκεύθου έγινε στα πλαίσια του προγράμματος “Intergrated ecosystem management in the Prespa lake basin” του UNDP/GEF. Βασίστηκε στη συνεργασία μεταξύ των τριών χωρών που φέρουν την ευθύνη του διασυνοριακού Πάρκου της Πρέσπας:      

Φυμάτια

Δομή Τα ριζικά φυμάτια είναι εξογκώματα προσαρτημένα στις ρίζες μερικών κατηγοριών φυτών, όπως τα ψυχανθή. Έχουν έναν περιφερειακό φλοιό από μεγάλα παρεγχυματικά κύτταρα και έναν εσωτερικό με μικρότερα κύτταρα. Ο εσωτερικός φλοιός περιβάλλεται από αγωγό ιστό που έρχεται από τη ρίζα και φιλοξενεί αναρίθμητα αζωτοδεσμευτικά βακτήρια (του γένους Rhizobium).     Λειτουργίες Τα αζωτοδεσμευτικά βακτήρια…

Λίμνη Πικρολίμνη (GR1230001)

Κωδικός GR1230001 Ονομασία περιοχής Natura 2000 LIMNI PIKROLIMNI – ΛΙΜΝΗ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ Έκταση 1105.24 ha Περιοχή Κεντρική Μακεδονία Προστασία SCI Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα   Σχετίζεται με την περιοχή GR1230004   Περιγραφή Η περιοχή GR1230001 βρίσκεται στην κεντρική Μακεδονία, στην περιοχή του Κιλκίς, όπου περιλαμβάνει την Πικρολίμνη. Η ευρύτερη περιοχή έχει εκτεταμένες…

Μυκόρριζα

Πρόκειται για συμβιωτικές σχέσεις μυκήτων (μυκόρριζα) ή βακτηρίων (φυμάτια) με τις ρίζες των χερσαίων φυτών. Μυκόρριζα Το σύμπλοκο του μυκηλίου και της ρίζας ονομάζεται μυκόρριζο και είναι ένα εντυπωσιακό παράδειγμα συμβίωσης με αμοιβαίο όφελος. Απαντάται στο μεγαλύτερο ποσοστό των χερσαίων φυτών. Τα φυτά δεν μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς τη συμβιωτική αυτή σχέση. Προσπάθειες να αναπτυχθούν…

Λιμνοθάλασσα Επανομής (GR1220011)

Κωδικός GR1220011 Ονομασία περιοχής Natura 2000 LIMNOTHALASSA EPANOMIS – ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ EΠΑΝΟΜΗΣ Έκταση 666.81 ha Περιοχή Κεντρική Μακεδονία Προστασία SPA Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα   Σχετίζεται με την περιοχή GR1220012   Περιγραφή Η περιοχή GR1220011 βρίσκεται στην κεντρική Μακεδονία, στο Θερμαϊκό κόλπο και περιλαμβάνει τη λιμνοθάλασσα της Επανωμής. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από…

Λιμνοθάλασσα Επανομής και θαλάσσια παράκτια ζώνη (GR1220012)

Κωδικός GR1220012 Ονομασία περιοχής Natura 2000 LIMNOTHALASSA EPANOMIS KAI THALASSIA PARAKTIA ZONI – ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ Έκταση 807.8 ha Περιοχή Κεντρική Μακεδονία Προστασία SCI Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα   Σχετίζεται με την περιοχή GR1220011   Περιγραφή Η περιοχή GR1220012 βρίσκεται στην κεντρική Μακεδονία, στο Θερμαϊκό κόλπο και περιλαμβάνει…

Υδροχαρές Δάσος Μουριών (GR1230002)

Κωδικός GR1230002 Ονομασία περιοχής Natura 2000 YDROCHARES DASOS MOURION – ΥΔΡΟΧΑΡΕΣ ΔΑΣΟΣ ΜΟΥΡΙΩΝ Έκταση 805.55 ha Περιοχή Κεντρική Μακεδονία Προστασία SCI Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης   Σχετίζεται με την περιοχή GR1230003   Περιγραφή Η περιοχή GR1230002 βρίσκεται στην κεντρική Μακεδονία, στις Μουριές του Κιλκίς, όπου περιλαμβάνει το υδροχαρές δάσος των 1000 δέντρων. Αυτό που χαρακτηρίζει…

Λίμνη Δοϊράνη (GR1230003)

Κωδικός GR1230003 Ονομασία περιοχής Natura 2000 LIMNI DOIRANI – ΛΙΜΝΗ ΔΟΪΡΑΝΗ Έκταση 2104.85 ha Περιοχή Κεντρική Μακεδονία Προστασία SPA Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης   Σχετίζεται με την περιοχή GR1230002   Περιγραφή Η περιοχή GR1230003 βρίσκεται στην κεντρική Μακεδονία, στις Μουριές του Κιλκίς, όπου περιλαμβάνει το υδροχαρές δάσος των 1000 δέντρων. Αυτό που χαρακτηρίζει την περιοχή…

Λίμνη Πικρολίμνη – Ξηλοκερατέα (GR1230004)

Κωδικός GR1230004 Ονομασία περιοχής Natura 2000 LIMNI PIKROLIMNI – XILOKERATEA – ΛΙΜΝΗ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ – ΞΗΛΟΚΕΡΑΤΕΑ Έκταση 1953.93 ha Περιοχή Κεντρική Μακεδονία Προστασία SPA Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα   Σχετίζεται με την περιοχή GR1230001   Περιγραφή Η περιοχή GR1230004 βρίσκεται στην κεντρική Μακεδονία, στην περιοχή του Κιλκίς, όπου περιλαμβάνει την Πικρολίμνη. Η…

Περιοχή έλους Αρτζάν (GR1230005)

Κωδικός GR1230005 Ονομασία περιοχής Natura 2000 PERIOCHI ELOUS ARTZAN – ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΟΥΣ ΑΡΤΖΑΝ Έκταση 1645.24 ha Περιοχή Κεντρική Μακεδονία Προστασία SPA Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα   Περιγραφή Η περιοχή GR1230005 βρίσκεται στην κεντρική Μακεδονία, ανατολικά του Πολύκαστρου, και πριλαμβάνει ένα αποξηραμένο έλος που πλημμυρίζει, μερικώς, εποχιακά.     Τύποι οικοτόπων Η…