Οικογένεια Apiaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Apiaceae (=Umbelliferae) περιλαμβάνει πολλά και κυρίως ποώδη είδη. Τα σκιαδανθή περιλαμβάνουν είδη που έχουν ταξιανθία σκιάδιο καθώς και έναν συνδυασμό από άλλα χαρακτηριστικά όπως: τα φύλλα φύονται σε γόνατα που είναι συνήθως διογκωμένα και σχηματίζουν κολεό στο βλαστό, είναι συνήθως λοβωτά ή και σύνθετα ενώ όλα τα μέρη των φυτών φέρουν…