Οικογένεια Caryophyllaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Caryophyllacae περιλαμβάνει κυρίως ποώδη είδη. Ο βλαστός έχει κυκλική διατομή και διχοτομική διακλάδωση. Τα φύλλα είναι αντίθετα και φύονται συνήθως σε διογκωμένα γόνατα. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, αρρενοθήλεα, με γενικό ανθικό τύπο *Κ5Σ5Α5+5Γ(5). Σε μερικά είδη οι στήμονες είναι σε δυο κύκλους ή το γυναίκειο έχει λιγότερα καρπόφυλλα, ενώ σε άλλα…

Οικογένεια Celastraceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Celastraceae περιλαμβάνει ξυλώδη φυτά. Τα φύλλα είναι απλά. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, αρρενοθήλεα (ή μονογενή), 4-5μερή. Η ωοθήκη είναι επιφυής. Ο καρπός είναι κάψα, ράγα ή δρύπη. Τα πιο κοινά είδη στην Ελλάδα είναι αυτά του γένους Euonymus. Τα είδη της οικογένειας Euonymus europaeus L. Euonymus latifolius Mill. Euonymus verrucosus Scop.…

Οικογένεια Cistaceae

Γενικά χαρακτηριστικά H οικογένεια Cistaceae περιλαμβάνει μικρούς θάμνους, φρύγανα και ποώδη φυτά, με άνθη αρρενοθήλεα, ακτινόμορφα, πενταμερή. Μέρη κάλυκα ελεύθερα, όμοια ή ανόμοια. Στεφάνη χωριστοπέταλη. Στήμονες πολυάριθμοι, ανισομήκεις. Ωοθήκη επιφυής, από 3-5 καρπόφυλλα. Καρπός κάψα τοιχορραγής.   Τα είδη της οικογένειας Γένος Cistus Το γένος Cistus περιλαμβάνει μικρούς θάμνους ή φρύγανα με φύλλα αντίθετα, ωοείδη…