Ωοθήκη

Το κατώτερο τμήμα του γυναικείου, κάτω από το στύλο (εάν υπάρχει) και το στίγμα, μέσα στο οποίο περικλείονται οι σπερμοβλάστες.      

Ψυχόμορφο

Ψυχόμορφο (ψυχανθές) είναι το ζυγόμορφο άνθος με τη μορφή πεταλούδας. Αναφέρεται συνήθως σε είδη της οικογένειας Fabaceae (Leguminosae).      

Χιτώνας

Ένα από τα δυο λεπυρίδια που περιβάλλουν το άνθος των αγρωστωδών. Πολλές φορές φέρουν στην κορυφή τους μια αιχμηρή προεξοχή (άγανο).    

Χείλος

Χείλος είναι το διαφοροποιημένο πέταλο (ή σέπαλο) ή τέπαλο, που μοιάζει με χείλος, σε οικογένειες με ζυγόμορφα άνθη, όπως στα ψυχανθή, τα ορχεοειδή κλπ.    

Χέδρωπας

Απλός, ξηρός διαρρηκτός καρπός που σχηματίζεται από ένα καρπόφυλλο και κατά την ωρίμανσή του συνήθως διαρρηγνύεται κατά μήκος και των δύο πλευρών του. Είναι χαρακτηριστικός καρπός για την οικογένεια των ψυχανθών.