Οικογένεια Boraginaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Boraginaceae περιλαμβάνει κυρίως ποώδη είδη που φέρουν συνήθως ποικίλο τρίχωμα. Τα φύλλα είναι απλά και εναλλασσόμενα. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα έως και ελαφριά ζυγόμορφα, αρρενοθήλεα, με γενικό ανθικό τύπο *Κ5Σ(5)Α5Γ(2). Η στεφάνη είναι σωληνοειδής ή κουδουνοειδής και φέρει εσωτερικά 5 λεπιόμορφα εξαρτήματα που κλείνουν την είσοδο του σωλήνα της. Τα άνθη…

Οικογένεια Brassicaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Brassicaceae (=Cruciferae) περιλαμβάνει κυρίως ποώδη είδη. Τα είδη της οικογένειας έχουν φύλλα κατ’ εναλλαγή, ποικιλόμορφα. Τα άνθη είναι αρρενοθήλεα και σε ταξιανθίες βότρυς. Κάθε άνθος αποτελείται από 4 σέπαλα, 4 πέταλα που έχουν σχήμα σταυρού (για αυτό λέγονται και σταυρανθή) και δυο κύκλους στημόνων, που ο εξωτερικός αποτελείται από 2 στήμονες…

Οικογένεια Buxaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Buxaceae περιλαμβάνει ποώδη, θαμνώδη και δενδρώδη φυτά τροπικών και υποτροπικών περιοχών. Το μοναδικό είδος της οικογένειας στην Ελλάδα είναι το πυξάρι. Τα είδη της οικογένειας Buxus sempervirens L.   Άρθρα – Πληροφορίες Αθανασιάδης, Ν. 1985. Δασική Βοτανική Μέρος Ι. Συστηματική Σπερματοφύτων. Θεσσαλονίκη. Σελ. 306. Dimopoulos P., Raus T., Bergmeier E., Constantinidis…

Οικογένεια Caesalpiniaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Caesalpiniaceae περιλαμβάνει ξυλώδη φυτά κυρίως τροπικών και υποτροπικών περιοχών. Τα είναι απλά ή σύνθετα πτεροειδή. Τα άνθη παρουσιάζουν μια μεταβατικότητα από τα ακτινόμορφα προς τα ζυγόμορφα. Τα δύο κατώτερα πέταλα σκεπάζουν τα δύο πλαϊνά και αυτά με τη σειρά τους σκεπάζουν το ανώτερο, ενώ καμιά φορά η στεφάνη μπορεί και να…

Οικογένεια Campanulaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Campanulaceae περιλαμβάνει ποώδη φυτά. Τα φύλλα είναι εναλλασσόμενα. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, αρρενοθήλεα, 5μερή. Τα σέπαλα είναι ενωμένα με την ωοθήκη και  παραμένουν μετά την άνθηση. Τα πέταλα είναι συμφυόμενα. Η ωοθήκη είναι υποφυής με 3 ή πιο σπάνια 2-5 καρπόφυλλα. Ο καρπός είναι κάψα. Τα είδη της οικογένειας Asyneuma canescens…