Οικογένεια Rosaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Rosaceae περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία ειδών, όπως ποώδη, χαμηλούς θάμνους, θάμνους και δέντρα. Τα φύλλα είναι πολλές φορές απλά, λοβωτά ή σύνθετα με παράφυλλα. Τα άνθη είναι συνήθως αρρενοθήλεα και ακτινόμορφα. Η ωοθήκη έχει 1 ως και περισσότερα καρπόφυλλα με σπερμοβλάστες από 1 έως 2 και σπάνια περισσότερες.  Η διαφοροποίηση της ωοθήκης…

Οικογένεια Salicaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Salicaceae περιλαμβάνει δίοικα ή μόνοικα, φυλλοβόλα δέντρα και θάμνους. Τα φύλλα είναι κατ’εναλλαγή και σπάνια αντίθετα με παράφυλλα που συνήθως είναι εύπτωτα. Οι καρποί είναι πολυάριθμοι και φέρουν μεγάλες τρίχες, που διευκολύνουν τη μεταφορά των καρπών με τον άνεμο. Στην Ελλάδα η οικογένεια αντιπροσωπεύεται από τα γένη Populus (λεύκες) και Salix…

Οικογένεια Saxifragaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Saxifragaceae περιλαμβάνει κυρίως πολυετή ποώδη φυτά, μερικές φορές παχύφυτα. Τα άνθη είναι συνήθως αρρενοθήλεα και ακτινόμορφα. Η ωοθήκη είναι δίχωρη, με δύο καρπόφυλλα. Ο καρπός είναι κάψα. Στην Ελλάδα η οικογένεια αντιπροσωπεύεται από 2 γένη, και μερικά από τα είδη της χρησιμοποιούνται ως καλλωπιστικά.   Τα είδη της οικογένειας Chrysosplenium alternifolium…