Αειθαλές

  Αειθαλή είδη Τα αειθαλή είδη (ή αείφυλλα, αγγλικά evergreen) είναι ξυλώδη πολυετή φυτά που διατηρούν το φύλλωμά τους καθόλη τη διάρκεια του έτους, με συνεχή ανανέωση των φύλλων τους. Προσαρμογή αειθαλών ειδών Τα αειθαλή είδη έχουν προσαρμοστεί ώστε να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Έτσι τα περισσότερα γυμνόσπερμα έχουν βελονοειδή (πεύκα) ή λεπιοειδή…

Αδιάρρηκτος καρπός

  Τι είναι ο αδιάρρηκτος καρπός Αδιάρρηκτος καρπός είναι ο καρπός που αποτελείται από ένα ή περισσότερα καρπόφυλλα και δεν διαρρηγνύεται για να ελευθερώσει τα σπέρματα, αλλά αποπίπτει (πέφτει) ολόκληρος κατά την ωρίμανση. Κατηγορίες αδιάρρηκτων καρπών Οι αδιάρρηκτοι καρποί είναι μάλλον οι πιο κοινοί καρποί στη φύση, από τους οποίους οι πιο συνηθισμένοι είναι: (α)…

Αδενώδεις τρίχες

  Τι είναι οι αδενώδεις τρίχες Οι αδενώδεις τρίχες (αγγλικά glandular hairs) είναι επιδερμικοί σχηματισμοί (εξωτερικοί αδένες), συνήθως πολυκύτταροι, που έχουν συνήθως ογκώδη κεφαλή και που είναι υπεύθυνοι για τη βιοσύνθεση και απέκκριση διάφορων ουσιών.     Λειτουργίες των αδενωδών τριχών Οι αδενώδεις τρίχες με την έκκριση ουσιών εξυπηρετούν πολυάριθμους σκοπούς όπως: (α) μηχανισμός προσαρμογής…

Αδένας

  Τι είναι ο αδένας Αδένας είναι μια μονάδα από ένα ή περισσότερα κύτταρα (εξωτερικά ή εσωτερικά του φυτού) με κύρια λειτουργία την έκκριση ειδικής χημικής ουσίας ή ουσιών.     Λειτουργίες των αδένων Η λειτουργία των φυτικών αδένων έγκειται στη βιοσύνθεση και έκκριση διαφόρων ουσιών, όπως αιθέριων ελαίων, νέκταρος, αλάτων και κυρίως aCl, ρητίνης,…

Άγανο

  Τι είναι το άγανο Άγανο (αγγλικά awn) είναι η αιχμηρή προεξοχή (συνήθως έχει βελονοειδή μορφή) που βγαίνει από την κορυφή εξαρτημάτων (πχ. του χιτώνα) κυρίως στα άνθη των αγρωστωδών (οικογένεια που περιλαμβάνει είδη φυτών όπως τα δημητριακά κ.ά.).     Σκοπός του άγανου Τα άγανα εμφανίζονται στα άνθη και αργότερα στους καρπούς κυρίως για…