Λέπια

Μικρά, σκληρά εξαρτήματα (σαν μικρά φύλλα) συνήθως πιεσμένα λίγο-πολύ πάνω στο βλαστό (που συνήθως έχουν διάταξη όπως τα λέπια των ψαριών) και έχουν συνήθως προστατευτικό ρόλο.    

Λειόχειλο

Λειόχειλο είναι το περίγραμμα (η παρυφή) όταν δεν διαιρείται και δεν έχει δόντια ή εντομές.   Παρυφές Φύλλων Λείες – votaniki.gr by Vasilis Triantafyllou on Sketchfab  

Κύπελλο

Το κύπελλο αναφέρεται σε μια κυπελλοειδής κατασκευή που μερικώς ή ολικώς περιβάλλει τους καρπούς ορισμένων ειδών.      

Πλειοχάσιο

Κύμα είναι η ταξιανθία στην οποία ο κύριος ταξιανθικός άξονας φέρει στην κορυφή του ένα άνθος. Από αυτόν τον άξονα εκφύονται αρκετοί ισομήκεις πλευρικοί άξονες που φέρουν επίσης στην κορυφή τους ένα άνθος. Από αυτούς τους άξονες φύονται πάλι πλευρικοί άξονες που και αυτοί φέρουν στην κορυφή τους ένα άνθος.    

Κύμα

Κύμα είναι η ταξιανθία στην οποία ο κύριος ταξιανθικός άξονας φέρει στην κορυφή του ένα άνθος. Από αυτόν τον άξονα εκφύονται αρκετοί ισομήκεις πλευρικοί άξονες που φέρουν επίσης στην κορυφή τους ένα άνθος. Από αυτούς τους άξονες φύονται πάλι πλευρικοί άξονες που και αυτοί φέρουν στην κορυφή τους ένα άνθος.    

Κοσμοπολίτικο

Έτσι χαρακτηρίζονται οι ταξινομικές μονάδες (κυρίως είδη) που εξαπλώνονται ομοιόμορφα σε μεγάλες γεωγραφικές εκτάσεις, συνήθως σε πάνω από τρεις ηπείρους.    

Κόρυμβος

Απλή, βοτρυόμορφη ταξιανθία, στην οποία τα άνθη φέρονται σε πλευρικούς, διαφορετικού μήκους ποδίσκους (με τους μεγαλύτερους στη βάση). Το αποτέλεσμα της διάταξης αυτής είναι να βρίσκονται τα άνθη στο ίδιο επίπεδο.