Εντομογαμή

Φυτά στα οποία η επικονίαση γίνεται με έντομα. Η προσέλκυση των εντόμων από τα άνθη γίνεται με διάφορους τρόπους: με νέκταρ που παράγεται από νεκτάρια, έντονος και ζωηρός χρωματιστός των πετάλων (της στεφάνης), προσομοίωση των ανθέων με το σχήμα ή/και την οσμή των θηλυκών εντόμων κ.ά.      

Ενσίρωση

Είναι η μέθοδος διατήρησης χλωρών ζωοτροφών (χλωρής μάζας), που μόλις έχει αρχίσει να μαραίνεται, σε αναερόβιες συνθήκες μέσα σε ειδικές κατασκευές ή χώρους που λέγονται σιροί. Το προϊόν της ενσίρωσης ονομάζεται ενσίρωμα και χαρακτηρίζεται από μεγάλη περιεκτικότητα σε υγρασία και οργανικά οξέα – κυρίως γαλακτικό οξύ και διατίθεται στα ζώα ως χονδροειδής τροφή. Η χλωρή…

Ενδημικό

  Η προέλευση Ο De Candolle (1820) χρησιμοποιεί πρώτη φορά τον όρο «ενδημικός» για φυτά με περιορισμένη εξάπλωση, γνωστά από μία και μόνο περιοχή. Νωρίτερα, ο Δαρβίνος είχε μελετήσει την έννοια του ενδημισμού χωρίς να χρησιμοποιήσει τον όρο. 21 αιώνες νωρίτερα, ο Θεόφραστος χρησιμοποίησε την Ελληνική λέξη ‘”ίδιον”: “…το δε δίκταμνον ίδιον της Κρήτης”. Επίσης…

Κατ’ εναλλαγή

Με διάταξη εναλλάξ, που αναφέρεται κυρίως στη διάταξη των φύλλων (ή και των ανθέων): το κάθε φύλλο φύεται σε διαφορετική θέση από τα άλλα, δηλαδή ένα φύλλο σε κάθε γόνατο. Υπάρχουν δυο κατηγορίες εναλλασσόμενων φύλλων: η σπειροειδής διάταξη, όταν οι βάσεις των φύλλων (ή των ανθέων κλπ.) σχηματίζουν μια νοητή σπείρα πάνω στο βλαστό, και…

Εναλλασσόμενα

Με διάταξη εναλλάξ, που αναφέρεται κυρίως στη διάταξη των φύλλων (ή και των ανθέων): το κάθε φύλλο φύεται σε διαφορετική θέση από τα άλλα, δηλαδή ένα φύλλο σε κάθε γόνατο. Υπάρχουν δυο κατηγορίες εναλλασσόμενων φύλλων: η σπειροειδής διάταξη, όταν οι βάσεις των φύλλων (ή των ανθέων κλπ.) σχηματίζουν μια νοητή σπείρα πάνω στο βλαστό, και…

Ελλειψοειδές

Το εξάρτημα (π.χ. φύλλο, πέταλο) που έχει το σχήμα της έλλειψης, δηλαδή έχει μεγαλύτερο πλάτος στο κέντρο και σταδιακά έχει μικρότερο πλάτος προς τα δυο άκρα.    

Έλικες

Τι είναι Πρόκειται για ειδικούς στηρικτικούς σχηματισμούς (νηματοειδής) που εμφανίζονται σε νεαρούς, πρωτογενείς συνήθως και τρυφερούς βλαστούς που, κατά την ταχεία ανάπτυξή τους, δεν έχουν τη μηχανική υποστήριξη να παραμείνουν όρθιοι. Η έλλειψη ευστάθειας αναγκάζει το φυτό να στηρίζεται σε κάποιο σταθερό υποστήριγμα ή σε άλλο φυτό που βρίσκεται κοντά του, με τη βοήθεια κάποιων…