Οικογένεια Taxaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Taxaceae περιλαμβάνει συνήθως δίοικα, αειθαλή δέντρα ή και θάμνους, με φύλλα βελονοειδή πλατυσμένα. Ο καρπός είναι μερικώς ή ολικώς, εξωτερικά, δερματώδης. Στην Ελλάδα η οικογένεια αντιπροσωπεύεται από ένα γένος και ένα είδος, τον ίταμο (Taxus baccata).   Τα είδη της οικογένειας Taxus baccata L.   Άρθρα – Πληροφορίες Αθανασιάδης, Ν. 1985.…

Aceraceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Αceraceae περιλαμβάνει φυλλοβόλα ή αειθαλή δένδρα ή θάμνους. Τα φύλλα είναι αντίθετα, απλά ή λοβωτά. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, αρρενοθήλεα, με πενταμερή, με 8 στήμονες. Το γυναίκειο αποτελείται από 2 καρπόφυλλα, η ωοθήκη είναι δίχωρη με δυο σπερμοβλάστες σε κάθε χώρο. Ο καρπός αποτελείται από δυο πτερυγιοφόρα κάρυα (δισαμάριο). Η οικογένεια…

Οικογένεια Alliaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Alliaceae περιλαμβάνει γεώφυτα με βολβό ή βολβούς που περιβάλλονται από χιτώνες. Τα φύλλα είναι απλά και συνήθως παράρριζα, ενώ μπορεί και να απουσιάζουν. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, αρρενοθήλεα, με γενικό ανθικό τύπο Π3+3Α3+3Γ(3). Η ταξιανθία είναι σκιαδόμορφη και πολλές φορές περιβάλλεται από δυο βράκτια. Ο καρπός είναι τοιχορραγή κάψα. Γνωστά είδη…

Οικογένεια Amaryllidaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Amaryllidaceae περιλαμβάνει γεώφυτα. Τα φύλλα φύονται από τον βολβό ή το ρίζωμα. Ο γενικός ανθικός τύπος της οικογένειας είναι *Π3+3Α3+3Γ(3), με ωοθήκη υποφυή. Ο καρπός είναι κάψα ή ράγα. Από τα πιο γνωστά είδη της οικογένειας, στην Ελλάδα, είναι ο νάρκισσος. Τα είδη της οικογένειας Galanthus elwesii Hook. f. Galanthus ikariae…