Οικογένεια Lamiaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Lamiaceae (=Labiatae) περιλαμβάνει ημιθαμνώδη, φρυγανώδη και ποώδη είδη. Ο βλαστός των ειδών της οικογένειας έχει τετραγωνική διατομή και φέρει ελαιοφόρους αγωγούς. Τα φύλλα έχουν αντίθετη διάταξη, ενώ τα άνθη είναι ισχυρά ζυγόμορφα (χειλανθή). Αποτελούνται από 5 ενωμένα σέπαλα, 5 πέταλα, που συνήθως τα 2 σχηματίζουν το πάνω χείλος και τα 3…

Οικογένεια Liliaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Liliaceae περιλαμβάνει ποώδη γεώφυτα. Τα φύλλα είναι συνήθως λεπιόμορφα. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, αρρενοθήλεα, με περιγόνιο από 6 τέπαλα σε δυο κύκλους. Οι στήμονες είναι συνήθως 6 σε δυο κύκλους, και η ωοθήκη είναι επιφυής με 3 καρπόφυλλα. Ο γενικός ανθικός τύπος είναι Π3+3Α3+3Γ(3). Ο καρπός είναι κάψα. Γνωστά είδη της…

Οικογένεια Linaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Linaceae περιλαμβάνει συνήθως ποώδη φυτά. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, με γενικό ανθικό τύπο Κ5Σ5Α(5)Γ(5). Ο καρπός είναι κάψα. Τα είδη της οικογένειας Linum arboreum L. Linum aroanium Boiss. & Orph. in Boiss. Linum austriacum L. Linum austriacum L. subsp. austriacum Linum austriacum subsp. collinum (Guss.) Nyman Linum bienne Mill. Linum caespitosum…

Οικογένεια Loranthaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Loranthaceae περιλαμβάνει ποώδη και ημιθαμνώδη ημιπαρασιτικά φυτά. Τα φύλλα είναι αντίθετα, απλά και χλωροφυλλούχα. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, αρρενοθήλεα ή μονογενή, 4-6μερή. Το γυναίκειο αποτελείται από 1 καρπόφυλλο με ωοθήκη υποφυή με 1 σπερμοβλάστη. Ο καρπός είναι ραγοειδής με βλεννώδες ή ιξώδες περικάρπιο. Από τα πιο γνωστά είδη της οικογένειας είναι…