Οικογένεια Aspleniaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Aspleniaceae περιλαμβάνει φτέρες με ρίζωμα που φέρει λέπια. Τα φύλλα είναι ακέραια ή διαιρούνται. Οι σοροί αναπτύσονται στη μια ή και στις δυο πλευρές των γόνιμων νεύρων. Στην Ελλάδα η οικογένεια αντιπροσωπεύεται από το γένος Asplenium, που περιλαμβάνει 16 είδη.   Τα είδη της οικογένειας Asplenium adiantum-nigrum L. Asplenium aegaeum Lovis, Reichst.…

Οικογένεια Athyriaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Athyriaceae αντιπροσωπεύεται από το γένος Athyrium. Περιλαμβάνει φτέρες με διακλαδισμένο ρίζωμα που καλύπτεται από πλατιά λογχοειδή λέπια. Τα φύλλα συνήθως διπλά πτεροειδώς σύνθετα.   Τα είδη της οικογένειας Athyrium filix-femina (L.) Roth   Άρθρα – Πληροφορίες Dimopoulos P., Raus T., Bergmeier E., Constantinidis T., Iatrou G., Kokkini S., Strid A. &…