Οικογένεια Myrtaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Myrtaceae περιλαμβάνει αειθαλή δέντρα ή θάμνους υποτροπικών περιοχών. Τα φύλλα είναι δερματώδη, αρωματικά γιατί έχουν λυσιγενείς  εκκριματοφόρες  κοιλότητες, που είναι γεμάτες με αιθέρια έλαια. Είναι συνήθως απλά και εναλλασσόμενα. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα με πολυάριθμους στήμονες που μερικές φορές συμφύονται  σε δέσμες. Η ωοθήκη είναι υποφυής, σχηματίζεται από 2 ή περισσότερα…

Οικογένεια Oleaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Oleaceae περιλαμβάνει ξυλώδη φυτά. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, αρρενοθήλεα. Ο γενικός ανθικός τύπος είναι Κ4Σ(4)Α2Γ(2). Ο καρπός είναι ποικιλόμορφος. Γνωστά είδη της οικογένειας αυτής, στην Ελλάδα, είναι η ελιά, το γιασεμί και ο φράξος. Τα είδη της οικογένειας Fraxinus angustifolia Vahl Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa (Willd.) Franco & Rocha Afonso Fraxinus…

Οικογένεια Onagraceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Onagraceae περιλαμβάνει κυρίως ποώδη φυτά. Τα φύλλα είναι απλά εναλλασσόμενα ή αντίθετα. Τα άνθη είναι αρρενοθήλεα, ακτινόμορφα ή ζυγόμορφα. Συνήθως είναι τετραμερή και οι στήμονες είναι διπλάσιοι των πετάλων. Η ωοθήκη είναι υποφυής με ισχυρά προς τα επάνω επιμηκυσμένο υπάνθιο από την κορυφή του οποίου βρίσκονται ο κάλυκας, η στεφάνη και…

Οικογένεια Orchidaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Orchidaceae περιλαμβάνει συνήθως επίφυτα ή γεώφυτα. Τα φύλλα είναι συνήθως παράρριζα ή περίβλαστα, με διάφορα σχήματα. Τα άνθη είναι ζυγόμορφα, αρρενοθήλεα. Περιστρέφονται κατά 180ο με περιστροφή του ποδίσκου ή της ωοθήκης. Το περιγόνιο είναι σε δυο κύκλους με το μεσαίο και ανώτερο τέπαλο να σχηματίζει συνήθως ένα χείλος. Οι γόνιμοι στήμονες…

Οικογένεια Oxalidaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Oxalidaceae περιλαμβάνει συνήθως ποώδη φυτά. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, με γενικό ανθικό τύπο Κ5Σ5Α5+5Γ(5). Ο καρπός είναι κάψα. Το πιο γνωστό είδος της οικογένειας είναι η ξινήθρα (Oxalis acetosella). Τα είδη της οικογένειας Oxalis acetosella L. Oxalis articulata Savigny Oxalis corniculata L. Oxalis debilis Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth Oxalis…