Οικογένεια Caesalpiniaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Caesalpiniaceae περιλαμβάνει ξυλώδη φυτά κυρίως τροπικών και υποτροπικών περιοχών. Τα είναι απλά ή σύνθετα πτεροειδή. Τα άνθη παρουσιάζουν μια μεταβατικότητα από τα ακτινόμορφα προς τα ζυγόμορφα. Τα δύο κατώτερα πέταλα σκεπάζουν τα δύο πλαϊνά και αυτά με τη σειρά τους σκεπάζουν το ανώτερο, ενώ καμιά φορά η στεφάνη μπορεί και να…

Οικογένεια Campanulaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Campanulaceae περιλαμβάνει ποώδη φυτά. Τα φύλλα είναι εναλλασσόμενα. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, αρρενοθήλεα, 5μερή. Τα σέπαλα είναι ενωμένα με την ωοθήκη και  παραμένουν μετά την άνθηση. Τα πέταλα είναι συμφυόμενα. Η ωοθήκη είναι υποφυής με 3 ή πιο σπάνια 2-5 καρπόφυλλα. Ο καρπός είναι κάψα. Τα είδη της οικογένειας Asyneuma canescens…

Οικογένεια Caryophyllaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Caryophyllacae περιλαμβάνει κυρίως ποώδη είδη. Ο βλαστός έχει κυκλική διατομή και διχοτομική διακλάδωση. Τα φύλλα είναι αντίθετα και φύονται συνήθως σε διογκωμένα γόνατα. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, αρρενοθήλεα, με γενικό ανθικό τύπο *Κ5Σ5Α5+5Γ(5). Σε μερικά είδη οι στήμονες είναι σε δυο κύκλους ή το γυναίκειο έχει λιγότερα καρπόφυλλα, ενώ σε άλλα…

Οικογένεια Celastraceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Celastraceae περιλαμβάνει ξυλώδη φυτά. Τα φύλλα είναι απλά. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, αρρενοθήλεα (ή μονογενή), 4-5μερή. Η ωοθήκη είναι επιφυής. Ο καρπός είναι κάψα, ράγα ή δρύπη. Τα πιο κοινά είδη στην Ελλάδα είναι αυτά του γένους Euonymus. Τα είδη της οικογένειας Euonymus europaeus L. Euonymus latifolius Mill. Euonymus verrucosus Scop.…