Οικογένεια Cupressaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Cupressaceae περιλαμβάνει μόνοικα ή δίοικα δέντρα ή θάμνους, που συνήθως είναι ρητινοφόρα. Τα φύλλα είναι σε σπονδύλους, αντίθετα λεπιοειδή ή βελονοειδή. Στην Ελλάδα όλα τα είδη φέρουν καρπό στρόβιλο, ξυλώδη ή δερματώδη (ραγοστρόβιλο).   Τα είδη της οικογένειας Cupressus sempervirens L. Juniperus communis L. subsp. communis Juniperus communis subsp. hemisphaerica (C.…

Οικογένεια Ephedraceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Ephedraceae περιλαμβάνει θαμνώδη φυτά. Οι βλαστοί είναι κυκλικής διατομής και πράσινοι, ισχυρά διακλαδιζόμενοι. Τα φύλλα είναι λεπιοειδή με μεγάλα μεσογονάτια διαστήματα. Τα άνθη είναι μονογενή και τα φυτά μόνοικα ή δίοικα. Τα αρσενικά είναι ποδισκοφόρα με βρακτιοειδές περιάνθιο. Τα θηλυκά έχουν κυπελόμορφο περιάνθιο με μια σπερμοβλάστη. Ο καρπός είναι δερματώδης, ξυλώδης…

Οικογένεια Pinaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Pinaceae περιλαμβάνει ρητινοφόρα δέντρα και σπάνια θάμνους, με φύλλα βελονοειδή. Τα κουκουνάρια αποτελούνται από καρπικά λέπια που είναι σπειροειδώς τοποθετημένα. Τα σπέρματα φέρουν μεγάλα ή μικρά πτερύγια.   Τα είδη της οικογένειας Abies alba Mill. Abies borisii-regis Mattf. Abies cephalonica Loudon Picea abies (L.) H. Karst. subsp. abies Pinus brutia Ten.…

Οικογένεια Taxaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Taxaceae περιλαμβάνει συνήθως δίοικα, αειθαλή δέντρα ή και θάμνους, με φύλλα βελονοειδή πλατυσμένα. Ο καρπός είναι μερικώς ή ολικώς, εξωτερικά, δερματώδης. Στην Ελλάδα η οικογένεια αντιπροσωπεύεται από ένα γένος και ένα είδος, τον ίταμο (Taxus baccata).   Τα είδη της οικογένειας Taxus baccata L.   Άρθρα – Πληροφορίες Αθανασιάδης, Ν. 1985.…