Οικογένεια Euphorbiaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Euphorbiaceae περιλαμβάνει ποώδη, θαμνώδη, δενδρώδη και κακτόμορφα φυτά κυρίως τροπικών περιοχών. Τα φύλλα είναι εναλλασσόμενα ή αντίθετα, με παράφυλλα. Στα κακτόμορφα είδη, τα φύλλα ατροφούν. Τα περισσότερα φυτά της οικογένειας χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη γαλακτώδους χυμού. Τα άνθη διαφοροποιούνται από γένος σε γένος με ποιο χαρακτηριστικά του γένους Euphorbia, όπου λείπει…

Οικογένεια Fabaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Το ριζικό σύστημα των ψυχανθών (Fabaceae, παλαιότερα ως Leguminosae, Papilionaceae, Caesalpiniacae) είναι συνήθως πασσαλώδες και διεισδύει σε μεγαλύτερο βάθος έναντι αυτών (πάνω από 20 εκ.) χαρίζοντας στα φυτά μεγαλύτερη στηρικτική ικανότητα. Στις ρίζες πολυάριθμων φυτών της τάξεως απαντώνται φυμάτια. Στα κύτταρα των φυματίων αυτών συμβιούν βακτήρια (π.χ. εκπρόσωποι του γένους Rhizobium), ικανά να…

Οικογένεια Fagaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Fagaceae περιλαμβάνει δενδρώδη ή θαμνώδη, φυλλοβόλα και μόνοικα φυτα. Τα φύλλα είναι εναλλασσόμενα, έμμισχα, απλά, λειόχειλα, πριονωτά ή οδοντωτά ή και λοβωτά. Τα άνθη είναι μονογενή, αφανή. Τα θηλυκά έχουν τρία καρπόφυλλα, ενώ στα αρσενικά ο αριθμός των μερών ποικίλλει. Ο καρπός είναι κάρυο, όπου ένα ή και δυο τρία μαζί…

Οικογένεια Fumariaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Fumariaceae περιλαμβάνει ποώδη φυτά. Τα φύλλα είναι συνήθως είναι σχισμένα (διπλά ή και περισσότερες φορές λοβωτά). Τα άνθη είναι ζυγόμορφα, που σχηματίζουν πολλά μαζί βοτρυοειδή ταξιανθίες. Τα άνθη αποτελούνται από δισέπαλο κάλυκα και στεφάνη με δυο διπέταλους κύκλους. Τα πέταλα του εξωτερικού κύκλου διευρύνονται σακκοειδώς ή το ένα από αυτά διαμορφώνεται…

Οικογένεια Geraniaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Geraniaceae περιλαμβάνει συνήθως ποώδη φυτά. Τα φύλλα είναι ποικιλόμορφα, εναλλασσόμενα που πολλές φέρουν αδενώδεις τρίχες. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα (με εξαίρεση το γένος Pelargonium), αρρενοθήλεα. Ο γενικός ανθικός τύπος είναι Κ5Σ5Α5+5Γ(5). Ο καρπός είναι σύνθετος, από 5 μονόσπερμα, ραμφοειδή καρπίδια, που αποχωρίζονται, μετά την ωρίμανση του καρπού, από τον παραμένοντα μεσαίο…

Οικογένεια Grossulariaceae

Γενικά χαρακτηριστικά H οικογένεια Grossulariaceae περιλαμβάνει φυλλοβόλους ή σπάνια αειθαλείς θάμνους. Τα φύλλα είναι εναλλασσόμενα, έμμισχα και έλλοβα. Τα άνθη είναι συνήθως αρρενοθήλεα σε ταξιανθίες βότρεις. Τα σέπαλα, τα πέταλα και οι στήμονες είναι 4-5, ενώ η ωοθήκη αποτελείται από δύο καρπόφυλλα και είναι υποφυής, με πολυάριθμες σπερμοβλάστες. Ο καρπός είναι ράγα. Η οικογένεια αντιπροσωπεύεται…