Οικογένεια Juglandaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Juglandaceae περιλαμβάνει κυρίως δενδρώδη είδη. Τα φύλλα είναι εναλλασσόμενα, πτεροειδώς σύνθετα και περιττόληκτα. Τα άνθη είναι αφανή, μονογενή και ανεμογαμή. Τα αρσενικά είναι σε ταξιανθίες ίουλους, ενώ τα θηλυκά είναι μοναχικά ή ανά 2-3 μαζί στην κορυφή νεαρών κλαδίσκων. Η ωοθήκη είναι υποφυής, από 2 καρπόφυλλα με μια ορθότροπη σπερμοβλάστη. Ο…

Οικογένεια Juncaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Juncaceae περιλαμβάνει ποώδη αγροστιδόμορφα φυτά. Τα φύλλα είναι σε τρίσειρη διάταξη, εναλλασσόμενα, γραμμοειδή ή κυλινδρικά όπως οι βλαστοί. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, αρρενοθήλεα, συνήθως 5κυκλικά, με περιγόνιο μικρό, συνήθως από 6 περιάνθια καστανά φύλλα. Οι στήμονες είναι συνήθως 6(3) και η ωοθήκη είναι επιφυής με 3 καρπόφυλλα. Ο γενικός ανθικός τύπος…

Οικογένεια Lamiaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Lamiaceae (=Labiatae) περιλαμβάνει ημιθαμνώδη, φρυγανώδη και ποώδη είδη. Ο βλαστός των ειδών της οικογένειας έχει τετραγωνική διατομή και φέρει ελαιοφόρους αγωγούς. Τα φύλλα έχουν αντίθετη διάταξη, ενώ τα άνθη είναι ισχυρά ζυγόμορφα (χειλανθή). Αποτελούνται από 5 ενωμένα σέπαλα, 5 πέταλα, που συνήθως τα 2 σχηματίζουν το πάνω χείλος και τα 3…

Οικογένεια Liliaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Liliaceae περιλαμβάνει ποώδη γεώφυτα. Τα φύλλα είναι συνήθως λεπιόμορφα. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, αρρενοθήλεα, με περιγόνιο από 6 τέπαλα σε δυο κύκλους. Οι στήμονες είναι συνήθως 6 σε δυο κύκλους, και η ωοθήκη είναι επιφυής με 3 καρπόφυλλα. Ο γενικός ανθικός τύπος είναι Π3+3Α3+3Γ(3). Ο καρπός είναι κάψα. Γνωστά είδη της…

Οικογένεια Linaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Linaceae περιλαμβάνει συνήθως ποώδη φυτά. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, με γενικό ανθικό τύπο Κ5Σ5Α(5)Γ(5). Ο καρπός είναι κάψα. Τα είδη της οικογένειας Linum arboreum L. Linum aroanium Boiss. & Orph. in Boiss. Linum austriacum L. Linum austriacum L. subsp. austriacum Linum austriacum subsp. collinum (Guss.) Nyman Linum bienne Mill. Linum caespitosum…