Οικογένεια Asteraceae

Γενικά χαρακτηριστικά Στην οικογένεια Asteraceae (=Compositae, σύνθετα) περιλαμβάνονται κυρίως ποώδη είδη. Τα είδη αυτής της οικογένειας αναγνωρίζονται από την εμφάνιση των ανθέων σε ταξιανθίες κεφάλια (ψευδάνθια) με καλυκόμορφα περιβλήματα. Τα κεφάλια αποτελούνται από πολυάριθμα ανθίδια που είναι τοποθετημένα σε δισκοειδές υπόθεμα. Τα άνθη διακρίνονται στα επιχείλια και τα επιδίσκια. Η οικογένεια διακρίνεται σε δυο υποοικογένειες.…

Οικογένεια Berberidaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Berberidaceae περιλαμβάνει ποώδη και ξυλώδη φυτά. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα. Το γυναίκειο αποτελείται από μια επιφυή ωοθήκη, που εξελίσσεται σε καρπό ράγα.   Τα είδη της οικογένειας Berberis cretica L. Berberis vulgaris L. Berberis vulgaris L. subsp. vulgaris Bongardia chrysogonum (L.) Spach Gymnospermium peloponnesiacum (Phitos) Strid in Karl & Strid Leontice…

Οικογένεια Betulaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Betulaceae περιλαμβάνει δενδρώδη ή θαμνώδη, φυλλοβόλα και μόνοικα φυτα. Τα φύλλα είναι εναλλασσόμενα, έμμισχα, απλά, πριονωτά ή οδοντωτά ή ακόμα και ελαφρά λοβωτά. Τα άνθη είναι μονογενή, αφανή, χωρίς ή με απλό περιάνθιο. Τα θηλυκά έχουν υποφυή ωοθήκη με δυο καρπόφυλλα και δυο κρεμασμένες ανάτροπες σπερμοβλάστες. Τα αρσενικά έχουν συνήθως στήμονες…

Οικογένεια Boraginaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Boraginaceae περιλαμβάνει κυρίως ποώδη είδη που φέρουν συνήθως ποικίλο τρίχωμα. Τα φύλλα είναι απλά και εναλλασσόμενα. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα έως και ελαφριά ζυγόμορφα, αρρενοθήλεα, με γενικό ανθικό τύπο *Κ5Σ(5)Α5Γ(2). Η στεφάνη είναι σωληνοειδής ή κουδουνοειδής και φέρει εσωτερικά 5 λεπιόμορφα εξαρτήματα που κλείνουν την είσοδο του σωλήνα της. Τα άνθη…

Οικογένεια Brassicaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Brassicaceae (=Cruciferae) περιλαμβάνει κυρίως ποώδη είδη. Τα είδη της οικογένειας έχουν φύλλα κατ’ εναλλαγή, ποικιλόμορφα. Τα άνθη είναι αρρενοθήλεα και σε ταξιανθίες βότρυς. Κάθε άνθος αποτελείται από 4 σέπαλα, 4 πέταλα που έχουν σχήμα σταυρού (για αυτό λέγονται και σταυρανθή) και δυο κύκλους στημόνων, που ο εξωτερικός αποτελείται από 2 στήμονες…

Οικογένεια Buxaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Buxaceae περιλαμβάνει ποώδη, θαμνώδη και δενδρώδη φυτά τροπικών και υποτροπικών περιοχών. Το μοναδικό είδος της οικογένειας στην Ελλάδα είναι το πυξάρι. Τα είδη της οικογένειας Buxus sempervirens L.   Άρθρα – Πληροφορίες Αθανασιάδης, Ν. 1985. Δασική Βοτανική Μέρος Ι. Συστηματική Σπερματοφύτων. Θεσσαλονίκη. Σελ. 306. Dimopoulos P., Raus T., Bergmeier E., Constantinidis…