Οικογένεια Zygophylaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Zygophylaceae αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από 4 είδη, από τα οποία το πιο γνωστό είναι το τριβόλι.   Τα είδη της οικογένειας Fagonia cretica L. Peganum harmala L. Tetraena alba (L.) Beier & Thulin Tribulus terrestris L.   Άρθρα – Πληροφορίες Αθανασιάδης, Ν. 1985. Δασική Βοτανική Μέρος Ι. Συστηματική Σπερματοφύτων. Θεσσαλονίκη. Σελ.…

Σπόνδυλος

Σπόνδυλοι είναι τα σημεία του βλαστού όπου συνήθως φύονται τα φύλλα (και πολλές φορές τα άνθη) και είναι συνήθως ελαφρώς διογκωμένα (όπως και τα γόνατα).