Οικογένεια Cyperaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Cyperaceae περιλαμβάνει ποώδη αγροστιδόμορφα φυτά συνήθως με τριγωνικό βλαστό και εσωτερικά όχι κοίλο. Τα φύλλα είναι σε τρίσειρη διάταξη, εναλλασσόμενα, γραμμοειδή και με κολεό. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, αρρενοθήλεα, με περιγόνιο μικρό, συνήθως από 6 σμήριγγες και σπάνια από 6 φυλλάρια ή από εριωδής τρίχες. Οι στήμονες είναι συνήθως 3 και…

Οικογένεια Dipsacaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Dipsacaceae περιλαμβάνει ποώδη φυτά. Τα φύλλα είναι αντίθετα. Τα άνθη είναι ελαφριά ζυγόμορφα, αρρενοθήλεα, σε ταξιανθίες κεφάλια. Τα κεφάλια περιβάλλονται με βράκτια και πολλές φορές τα περιφερειακά άνθη είναι ακτινόμορφα και μεγαλύτερα. Ο κάλυκας αποτελείται από 4-5 πτερωτές τρίχες. Τα πέταλα είναι 4-5, ενωμένα. Οι στήμονες είναι 4 ή 2, η…

Οικογένεια Droseraceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Droseraceae περιλαμβάνει μικρά εντομοφάγα φυτά. Τα φύλλα είναι όλα στη βάση και σχηματίζουν ρόδακα. Τα φύλλα φέρουν αδένες με τους οποίους προσελκύουν έντομα, ενώ έχουν και κολλώδη ουσία με την οποία εγκλωβίσουν τα έντομα. Τα άνθη είναι μικρά, αρρενοθήλεα, ακτινόμορφα, 5-μερή και σχηματίζουν κυματοειδή ταξιανθία. Τα σέπαλα είναι ενωμένα στη βάση…

Οικογένεια Ericaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Ericaceae περιλαμβάνει θαμνώδη και αειθαλή φυτά. Τα φύλλα είναι δερματώδη, μερικές φορές λεπιοειδή ή βελονοειδή. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα ή ελαφρά ζυγόμορφα, αρρενοθήλεα, 4-5μερή. Τα σέπαλα είναι ελεύθερα ή ενωμένα και τα πέταλα είναι συνήθως ενωμένα. Οι στήμονες είναι συνήθως διπλάσιοι των πετάλων και το γυναίκειο αποτελείται από 5 καρπόφυλλα. Ο…