Οικογένεια Cistaceae

Γενικά χαρακτηριστικά H οικογένεια Cistaceae περιλαμβάνει μικρούς θάμνους, φρύγανα και ποώδη φυτά, με άνθη αρρενοθήλεα, ακτινόμορφα, πενταμερή. Μέρη κάλυκα ελεύθερα, όμοια ή ανόμοια. Στεφάνη χωριστοπέταλη. Στήμονες πολυάριθμοι, ανισομήκεις. Ωοθήκη επιφυής, από 3-5 καρπόφυλλα. Καρπός κάψα τοιχορραγής.   Τα είδη της οικογένειας Γένος Cistus Το γένος Cistus περιλαμβάνει μικρούς θάμνους ή φρύγανα με φύλλα αντίθετα, ωοείδη…

Οικογένεια Cornaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Cornaceae περιλαμβάνει ξυλώδη φυτά. Τα φύλλα είναι αντίθετα. Τα άνθη είναι αρρενοθήλεα με γενικό ανθικό τύπο Κ4Σ4Α4Γ(2) με υποφυή ωοθήκη. Ο καρπός είναι δρύπη. Στην Ελλάδα το πιο γνωστό είδος της οικογένειας είναι η κρανιά (Cornus mas). Τα είδη της οικογένειας Cornus mas L. Cornus sanguinea L. Cornus sanguinea subsp. australis…

Οικογένεια Crassulaceae

Γενικά χαρακτηριστικά H οικογένεια Crassulaceae περιλαμβάνει συνήθως ποώδη φυτά, με παχιά και σαρκώδη φύλλα, που αποταμιεύουν νερό σε ευμενείς συνθήκες υγρασίας, για να το χρησιμοποιήσουν σε περίπτωση ξηρασίας. Τα άνθη είναι αρρενοθήλεα σε κυματοειδείς ταξιανθίες, ακτινόμορφα, συνήθως 5μερή, σπάνια 6-πολυμερή. Τα πέταλα είναι συνήθως ελεύθερα, σπάνια συμφυόμενα με στήμονες ισάριθμους ή διπλάσιους των πετάλων. Η…