Οικογένεια Loranthaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Loranthaceae περιλαμβάνει ποώδη και ημιθαμνώδη ημιπαρασιτικά φυτά. Τα φύλλα είναι αντίθετα, απλά και χλωροφυλλούχα. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, αρρενοθήλεα ή μονογενή, 4-6μερή. Το γυναίκειο αποτελείται από 1 καρπόφυλλο με ωοθήκη υποφυή με 1 σπερμοβλάστη. Ο καρπός είναι ραγοειδής με βλεννώδες ή ιξώδες περικάρπιο. Από τα πιο γνωστά είδη της οικογένειας είναι…