Οικογένεια Hippocastanaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Hippocastanaceae περιλαμβάνει φυλλοβόλα δένδρα. Τα φύλλα είναι αντίθετα, παλαμοειδώς σύνθετα με 4-9 φυλλάρια. Τα άνθη είναι αρρενοθήλεα ή μονογενή, ελαφρώς ζυγόμορφα με 5 σέπαλα, 4 ή 5 πέταλα και 5-9 στήμονες. Το γυναίκειο αποτελείται από 3 καρπόφυλλα, η ωοθήκη είναι τρίχωρη με δυο σπερμοβλάστες σε κάθε χώρο. Ο καρπός είναι ακανθώδης…

Οικογένεια Hypericaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Hypericaceae περιλαμβάνει κυρίως φρυγανώδη και λιγότερο ποώδη είδη, που φέρουν σχιζογενείς εκκριματοφόρες κοιλότητες. Τα φύλλα είναι αντίθετα και φύονται συνήθως σε σπονδύλους, συνήθως με διαφανείς αδένες ή μελανά στίγματα. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, αρρενοθήλεα, 5μερή με συνήθως κίτρινα πέταλα. Οι στήμονες είναι πολυάριθμοι σε 2-5 δέσμες και τα καρπόφυλλα είναι 3-5.…

Οικογένεια Iridaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Iridaceae περιλαμβάνει ποώδη γεώφυτα. Τα φύλλα είναι συνήθως σπαθόμορφα, γραμμοειδή, δίσειρα. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα ή ζυγόμορφα, αρρενοθήλεα, με περιγόνιο από 6 τέπαλα σε δυο κύκλους. Οι στήμονες είναι συνήθως 3 και η ωοθήκη είναι υποφυής με 3 καρπόφυλλα. Ο γενικός ανθικός τύπος είναι Π3+3Α3+0Γ(3). Ο καρπός είναι κάψα. Γνωστά είδη…