Πτεροσχιδές

Πτεροσχιδές είναι το εξάρτημα (π.χ. φύλλο, άνθος) που είναι διαιρεμένο (λοβωτά) πτεροειδώς με λοβούς και κόλπους, οι οποίοι φτάνουν περίπου μέχρι την μέση της απόστασης της περιφέρειας μέχρι το κεντρικό νεύρο ή και περισσότερο, χωρίς όμως να φτάνουν στο κεντρικό νεύρο. Οι λοβοί είναι διατεταγμένοι έτσι, όπως τα φτερά.    

Πτεροειδώς σύνθετο

Πτεροειδές εύνθετο είναι το σύνθετο φύλλο που έχει πάνω από 3 φυλλάρια που διατάσσονται σε αντίθετες θέσεις κατά μήκος του άξονα του φύλλου (η διάταξη των φυλλαρίων μοιάζει με αυτή ενός φτερού ή ψαροκόκαλου).    

Προμήκη

Επιμήκες (όπως και το προμήκες) είναι το σχήμα ενός εξαρτήματος (π.χ. των φύλλων) όταν έχει μήκος δύο έως περισσότερες φορές μεγαλύτερο (ή και μεγαλύτερο) από το πλάτος και οι δυο πλευρές είναι σχεδόν παράλληλες.    

Επιμήκες

Επιμήκες είναι το σχήμα ενός εξαρτήματος (π.χ. των φύλλων) όταν έχει μήκος δύο έως περισσότερες φορές μεγαλύτερο (ή και μεγαλύτερο) από το πλάτος και οι δυο πλευρές είναι σχεδόν παράλληλες.    

Πριονωτό

Πριονωτό είναι ένα εξάρτημα όταν η παρυφή του είναι οδοντωτή με τα δόντια κυρτά και με κατεύθυνση προς την κορυφή του εξαρτήματος (όπως η οδόντωση του πριονιού). Λεπτά πριονωτό είναι όταν η οδόντωση είναι μικρή, ενώ διπλά πριονωτό είναι όταν σε κάθε ένα πριόνι υπάρχει επιπλέον πριόνωση.   Παρυφές Φύλλων Οδοντωτές – votaniki.gr by Vasilis…

Ποώδης

Ποώδες είναι ένα είδος (κυρίως ετήσιο ή διετές, αλλά μπορεί να είναι και πολυετές) που έχει λίγο ή καθόλου ξυλώδες (αποξυλωμένο) τμήμα.    

Ποολίβαδο

Ποολίβαδα ή χορτολίβαδα ή χορτολιβαδικές εκτάσεις είναι τα οικοσυστήματα που καλύπτονται και κυριαρχούν τα ποώδη φυτά. Μεταξύ των φυτών αυτών κυρίαρχα από πλευράς βιομάζας είναι τα αγρωστώδη, ενώ τα πλατύφυλλα κυριαρχούν σε αριθμό ειδών. Η βλάστηση των ποολίβαδων αποτελείται από μεγάλη ποικιλία φυτικών ειδών τα οποία είναι μονοετή ή πολυετή.