Χείλος

Χείλος είναι το διαφοροποιημένο πέταλο (ή σέπαλο) ή τέπαλο, που μοιάζει με χείλος, σε οικογένειες με ζυγόμορφα άνθη, όπως στα ψυχανθή, τα ορχεοειδή κλπ.    

Χέδρωπας

Απλός, ξηρός διαρρηκτός καρπός που σχηματίζεται από ένα καρπόφυλλο και κατά την ωρίμανσή του συνήθως διαρρηγνύεται κατά μήκος και των δύο πλευρών του. Είναι χαρακτηριστικός καρπός για την οικογένεια των ψυχανθών.      

Φυλλώδιο

Τι είναι Τα φυλλώδια είναι μεταμορφωμένα φύλλα δικοτυλήδονων φυτών που προέρχονται από την υπερβολική ανάπτυξη και διαπλάτυνση του μίσχου με αντίστοιχη μείωση του μεγέθους του φύλλου. Ρόλος Είναι φωτοσυνθετικά όργανα, με ανθεκτική δομή, λόγω του σκληρεγχύματος που περιέχουν και είναι ανάλογα με τα κλαδώδια, τις διαφοροποιήσεις εκείνες του βλαστού που μοιάζουν με φύλλα.   Άρθρα…