Πέταλα

Τα μέρη από τα οποία αποτελείται η στεφάνη. Είναι συνήθως έγχρωμα ή λευκά. Ο ρόλος τους είναι να προσελκύουν τους επικονιαστές (έντομα) με το φωτεινό και λαμπερό τους χρώμα.      

Παραευξείνιο είδος

Έτσι χαρακτηρίζονται οι ταξινομικές μονάδες (κυρίως είδη) που το κέντρο βάρους της γεωγραφικής τους εξάπλωσης βρίσκεται στη ζώνη των εύκρατων δασών και σε περιοχές κοντά στα παράλια του Εύξεινου Πόντου (Μαύρη θάλασσα), ενώ πολλές φορές η εξάπλωσή τους διευρύνεται στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έχουν θεωρηθεί ως υποκατηγορία των ευρασιατικών αλλά και των υπομεσογειακών ειδών.  …