Φυλλώδιο

Τι είναι Τα φυλλώδια είναι μεταμορφωμένα φύλλα δικοτυλήδονων φυτών που προέρχονται από την υπερβολική ανάπτυξη και διαπλάτυνση του μίσχου με αντίστοιχη μείωση του μεγέθους του φύλλου. Ρόλος Είναι φωτοσυνθετικά όργανα, με ανθεκτική δομή, λόγω του σκληρεγχύματος που περιέχουν και είναι ανάλογα με τα κλαδώδια, τις διαφοροποιήσεις εκείνες του βλαστού που μοιάζουν με φύλλα.   Άρθρα…

Φυλλοβόλα

Φυλλοβόλα αποκαλούνται τα ξυλώδη πολυετή φυτά που ρίχνουν όλο το φύλλωμά τους κατά τη διάρκεια της δυσμενούς περιόδου του έτους, δηλαδή του χειμώνα ή κατά την περίοδο της ξηρασίας.    

Φύλλο

Τα φύλλα είναι τα όργανα ελέγχου της διαπνοής. Ένα άλλο, σημαντικό μέρος του νερού, θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να υποστεί φωτόλυση και να αξιοποιηθεί για τη φωτοσύνθεση.   Η εξωτερική μορφολογία του φύλλου Μορφολογικά, στο φύλλο διακρίνονται κατά κανόνα, τη βάση με την οποία προσαρτάται στον βλαστό, τον μίσχο που μεταφέρει τον αγωγό ιστό από τον…

Φύλλα εναλλασσόμενα

Φύλλα εναλλασσόμενα είναι τα φύλλα με διάταξη εναλλάξ όπου το κάθε φύλλο φύεται σε διαφορετική θέση από τα άλλα, δηλαδή ένα φύλλο σε κάθε γόνατο. Υπάρχουν δυο κατηγορίες εναλλασσόμενων φύλλων: η σπειροειδής διάταξη, όταν οι βάσεις των φύλλων σχηματίζουν μια νοητή σπείρα πάνω στο βλαστό, και η δίσειρη διάταξη όταν οι βάσεις των φύλλων σχηματίζουν δυο…

Φύλλα αντίθετα

Όταν τα φύλλα βγαίνουν ανά δυο σε κάθε γόνατο. Μπορεί να είναι δίσειρα (όταν οι βάσεις των φύλλων σχηματίζουν δυο νοητές γραμμές πάνω στο βλαστό) ή σταυρωτά (όταν οι βάσεις των φύλλων σχηματίζουν τέσσερις νοητές γραμμές πάνω στο βλαστό).      

Αντίθετα

Όταν τα φύλλα ή άλλα εξαρτήματα βγαίνουν ανά δυο σε κάθε γόνατο. Μπορεί να είναι δίσειρα (όταν οι βάσεις των φύλλων σχηματίζουν δυο νοητές γραμμές πάνω στο βλαστό) ή σταυρωτά (όταν οι βάσεις των φύλλων σχηματίζουν τέσσερις νοητές γραμμές πάνω στο βλαστό).      

Φρύγανα

Φρύγανα είναι τα φυτά, που εξαπλώνονται κυρίως στην Ελλάδα, με προσαρμογή στη βόσκηση και στα ξηροθερμικά περιβάλλοντα. Χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι ότι έχουν διαφορετικά φύλλα το χειμώνα από το καλοκαίρι, ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν τις δύσκολες ξηροθερμικές συνθήκες του καλοκαιριού. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα για τα φρύγανα εδώ.